Oldtidsgransking

Etter den omfattende registreringen og utgravningen i forbindelse med Dokkfløyutbyggingen på 1980-tallet, ble Snertingdalstreff interessert i om tilsvarende jernvinneanlegg og elgfangstgroper også eksisterte i Snertingdal. Snertingdalstreff innledet et godt samarbeid med Oppland fylkeskommune og Kulturhistorisk museum i Oslo, som var avgjørende for undersøkelsene.

Ved starten av registreringene i 1995 var bare 3-4 jernvinneanlegg registrert i bygda og alderen var ukjent. Nå, i 2015, er knapt 60 jernvinner registrert og mange er C 14-datert. Ved Dokkfløy var ca. 80 % av jernvinnene fra middelalder og ca. 20 % fra jernalder. I Snertingdal er det motsatt, bare 4-5 anlegg er fra middelalder og de øvrige fra jernalder. Det eldste anlegget er datert til 410-210 år f.Kr., som er av de aller eldste i hele Norge, og noen er datert til tiden ved Kr.f, og fra romertid. Dateringen viser en tidsdybde med overlappende dateringer på over 1500 år, fra ca. 400 år f.Kr. til ca. 1300 e.kr. Noe som i følge arkeologene er spesielt. (Til "artikler" - trykk her)

Slagg-grop fra jernframstilling

Tre anlegg for elgfangst i grop er kjent i bygda. Et stort anlegg på Kråkhuggu med 48 groper i ett system er undersøk. Trevirke, som rester av sperregjerde mellom gropene, ble funnet i myr ved arkeologisk utgravning i år 2000 og i 2002. To tilhugde stokker/pæler ble funnet i 2000. De ble datert til tiden omkring Kristi fødsel. Et stokklag på 7 stokker ble også funnet. En tilhugd stokk fra stokklaget ble tatt opp på tampen av utgravningen, og den ble datert til bronsealder 1380-1140 år f.Kr., altså ca. 3300 år gammel. Dette var så høy alder at arkeologene tvilte på om alderen viste alderen på fangstsystemet.

I 2002 kom arkeologene til Kråkhuggu igjen. De ønsket å gjøre funn for eventuelt å dokumentere fangstsystemet til bronsealder. En nydelig tilhugd pæl ble funnet. Den sto fra 80-135 cm dypt i myra. Stokklaget vi fant i 2000 ble også funnet. Dateringene viser at anlegget var i bruk i bronsealderen ca. 1600-1200 år f.Kr., og i tiden ved Kr.f. (Til "artikler" - trykk her) 

Pæl fra sperregjerde