Vardal-Treff

Vardals-Treff har møter siste onsdag i måneden i låven på Vardal Prestegård

Vardal-gruppa ønsker velkommen til vandring på Eiktunet onsdag 25. april kl 1800. Det blir gitt informasjon om Breiskall-låven, loftet fra øvre Gjøvik, Skumsrud-bygningen etc. Kjell Roger Hansebråten blir med og han skal fortelle om arbeidet med restaurering av fjøset på Eiktunet. Vi avslutter kvelden med kaffe i Åttekanten

Møtedatoer høsten 2017 for Vardal-treff:

Onsdag 27. september

Onsdag 25. oktober

Onsdag 29. november

Møtetidspunkt: kl 1800

Møtested: Prestegardslåven i Vardal

Nærmere informasjon: http://www.prestegardslaaven.no/

Årsmelding Vardals-Treff. 2016.

I året 2016 har Vardal-Treff arbeidet endel med leting etter den gamle kirkevegen fra Skansen til Vardal kirke. Dette krever sin tid og fortsatt står deler av strekningen igjen pluss merking.

Rusleturer til Saghølen og Kjyrdalsfossen ble gjennomført.med tildels få deltagere, men vi er fornøyd med frammøtet når en ser an værforholdene.

Kommende år har vi igjen satt opp avluttende arbeide med kirkevegen og rusleturer til blant annet tidligere oppsett med Kariknappen og området der nede. Ålstadbesøk håper vi også å få gjennomført på forsommeren.

Gruppa fikk tilbud om å ha sine møter på Prestegården i Vardal fra nå av og tok derfor januarmøtet der for å ha en liten vurdering. Ingen motforestillinger fra gruppemedlemmene gjør at vi tar ved tilbudet om å benytte møterommet inne på låven hvor det er jobbet med å lage til ett koselig møtested for interreserte.

Medinbudte denne kvelden utgjorde at vi var 21 stykker totalt.

Arve Thune sto for det formelle denne kvelden.

Gruppas sekretær hadde for anleningen påtatt seg å kåsere om hvalfangstlivet fra den tiden han var ute på slutten av femtitallet. Han viste lysbilder fra Sør-Georgia fra en senere Øyas-vennertur og fortalte mye om disse bildene og stedet. Fin opplevelse for oss landkrabber å få ett lite innblikk i sjømannslivet.

Februarmøtet blir benyttet til å sette framtidige gjøremål for året. Denne kvelden vil Arve Thune fortelle om prestegården og vise det han og søsknene har innredet med inne på publikumsdelen av låven på deres barndomssted.

Vardal-Treffs oppsett på styre er uforandret med :

Leder Øystein Svendsen. Nestleder Mathias R, Svendsen. Kasserer Bjørn Foss.

Obs.        Nytt møtested er Prestegården i Vardal.         Dag og tidspunkt uforandret, Siste mandag i måneden kl. 18.30.

Ø.S.

Planer for sesongen 2016/17:

-Oppmerkning av kirkevegen og registrering med GPS. Oppmerking gjøres før snøen kommer.

-Vi skal også lete etter noen nedgravde våpen fra andre verdenskrig i Vardal. 

 Dette skal gjennomføres med bl.a. metalldetektor og kanskje i samarbeid med Mjøsen Metallsøkerforening, som undertegnede er medlem av.

-Arrangere/reise på omvisningstur i stabburet på Aalstad gård. Mye historie er samlet der og godt dokumenter. Dette blir i vinter.

Vardalstreff møtes på Eiktunet den siste mandag hver måned fra 18.30 - 20.30 (ca)

I 2016 har vi bl.a. :

- Organisert rusletur til Sagstuehølen og Kydalsfossen i Bybrua, med opprydningsdugnad i forkant.

  Turen ble annonsert i Oppland Arbeiderblad og på Vardals glade historiegruppa på Facebook.

  Det ble desverre regn den dagen, men det var 8 - 10 stk som deltok. Vi fortalte om historier rundt disse 

  perlene. Turen ble gjennomført 15. juni.

- Vi har også sett etter den gamle kirkevegen som har gått til Vardal kirke fra Skansen.

- Christian Torp

Årsmelding Vardals-Treff 2015:

Året 2015 har ikke for oss i Vardals-Treff vært det mest aktive, men en del positive ting har blitt gjort.

Flere av medlemmene er også aktive i andre foreninger, og det kan bli vanskelig å samle alle til aktiviteter.

Prestvegen fra Skansen til Vardal kirke mangler litt før den er peilet inn, men vi anser at det siste stykket skal gå greit før eventuell merking kan startes.

 

To av medlemmene har med metalldetektor søkt i et område hvor det menes at det er gravd ned effekter fra krigen. Det har foreløpig ikke gitt resultat, men planen er å fortsette så fort det blir bar bakke.

Vi har ikke glemt Aalstadsaga, men her står vi fast foreløpig da det er vanskelig å finne en effektiv og sikker måte å montere aksling for drift av fliskutteren.

 

Som plan utover sommeren har vi satt opp rusleturer til «Saghølen» og «Kyrdalsfossen» i Vesleelva, i nærheten av Bybrua.

Ved årsmøtet ble følgende gjenvalgt:

Leder: Øystein Svendsen

Nestleder: Mathias Svendsen

Kasserer: Bjørn Foss

Øystein  Svendsen

 

Vardal -Treff 2013:

I løpet av sommeren har vi hovedsakelig fått konsentrert oss om arbeidet med å

jekke og justere opp igjen gårdsaga på Ålstad i Vardal. C3rdeieren skaffet oss

nødvendig antall tømmerstokker for utskifting av en god del stolper under

bygget og dette ble klart nå før vinteren kom. Opprettingen er nå så godt som

fullført. Den siste finopprettingen som gjenstår vil komme som det første til   våren.

Vårt mål er å få satt inn igjen drivverket til flishøvelen så den kan brukes. Her

blir det en del "Petter Smartjobbing", for det er litt manko av det som trengs der.

Tanken er å få laget kraftoverføring med en traktor som drivkraft. Spennende

objekt for oss alle.

Vår planlagte befaring og merking av Prestvegen fra Skansen til Vardal ble flere

ganger avlyst på grunn av været og manglende kontakt med kjentfolk til å hjelpe

oss. Vi er avhengig av lokalkjennskap for å være sikre på hvor denne vegen/stien har

gått, og vi er nå i ferd med å lete fram aktuelle personer til å hjelpe oss.

Ellers så har det vært som i tidligere år med å gå gjennom gamle lokalaviser på

Eiktunet på søk om å finne temaer eller artikler til bruk i årboka. Ellers har vi

bidratt med litt oppussing av gammelt håndverktøy for museet.

Som aktiv deltakelse på Eiktunet var vi med under Familiedagen og i forkant av

den med ryddearbeide på området.

Som hovedmål for kommende sommer står Ålstadsaga og Prestvegen på

programmet, pluss at vi også skal komme i gang med GPS-merkingen på kart

Vi har drøftet forslaget fra Hovedlagets leder om det kunne være en tanke å slå

sammen f.eks. Hunndalen og oss, og det stiller vi oss 100% positive til. Håper

egentlig at det lar seg gjøre i løpet av våren.

Utover dette vil vi nå gå gjennom listene for å forhåpentligvis få flere av

medlemmene med oss på det vi holder på med.

Vi er så få at det er helt unødvendig å gå inn å endre noe med det styreoppsettet

vi har før vi er flere og fortsetter derfor med:

Leder Øystein Svendsen.

Nestleder Mathias Svendsen

Kasserer Bjørn Foss.

Vardal den 24.02.2014, Øystein.