Om laget

Historielaget består av et hovedstyre med representanter fra undergruppene. Felles prosjekter og oppgaver tar utgangspunkt i hovedlagets styremøter. For øvrig driver hver undergruppe sitt individuelle frittstående  program, tilpasset egne behov og muligheter. Under vises en liste over de til enhver tid fungerende ledere og kontaktpersoner i undergruppene.

Historielagets aktivitet gjennom hovedstyret går fram av årsmeldinger og årsmøtereferater.