Nedre Snertingdal Historiegruppe

For møter og arrangementer se Aktivitetskalender og annonser i avisen.

Rusletur i Snertingdal

søndag 26. mai 2019

Start, Finnbrua ved fv. 249 kl. 10.00

Vi går Gamleveien ca. 8 km til Ringshella 

Lett terreng og mange stopper underveis

Det blir lokalhistoriske orienteringer

Retur av sjåfører fra Ringshella til Finnbrua. 

Arr. Historiegruppene i bygda.

(Værforbehold)

Årskalender 2019

 

12.februar   TirsdagÅrsmøte/Temakveld 

Forsvunne garder i Nedre Snertingdal

Sted : Snertingdal Skole

 

18.mars       MandagArrangør for Årsmøte i 

Gjøvik  Historielag

Sted :  Seegård Kirke

 

9.april        TirsdagKrigsminner fra Snertingdal  v/ Frank Solbakken

Sted : Snertingdal Skole

 

7. mai         TirsdagBoplasser i Nedre Snertingdal v/ Roy Magne Sveen

 

26.mai          SøndagRusletur  lang Gamlevegen i Øvre Snertingdal

Fra  Finnbrua  til Ringsrudhella

Felles med Snertingdalstreff

       

12. juni         Onsdag  Rusletur fra  Lindstad -Aalkytrud – Skavdalen

                                   Oppmøte kl. 18.00 

 Parkering : Øvreveg 430, Hans og Solfrid Ødegård

 

14.august      Onsdag  Rusletur til Teglverket ved Rådalsbekken.

                                   Fremmøte  Skytterhuset ,Elvedalen kl. 18.00

 

11. sept.        Onsdag   Rusletur  Seegård  Kirke – gamlevegen til

                                    Skogheim  Skole.

 Oppmøte   Seegård Kirke kl. 18.00 

 

8.oktober       Tirsdag   Temakveld Hoppbakker i Snertingdal v/ Arne Martin Røste

                                     Temakveld i  samarbeid med  SIF Ski.

   Sted ikke avklart  kl. 19.00

11.nov.          Tirsdag    Præstgarn

  Vi møtes i præstgarn hvor Hans Olav Brenner forteller om

                                     præstgarn.

 

10.des.Tirsdag   Felles juleavslutning  med Snertingdalstreff 

                                      Sted ikke avklart

Nedre Snertingdal Historiegruppe 2016

Årsmelding for Nedre Snertingdal Historiegruppe 2016

12. Januar. Planleggingsmøte for årets aktiviteter. 7stk møtte opp.

9. Februar. Frank Solbakken kåserte om temaet Finneinnvandring til bygda. 10stk tilstede.

8. Mars. Tema på dette møtet var "Skogen i ord og bilder". Tom Rune Engen fortalte om biologien og historien. Frank Solbakken fortalte om bruken.

19. April. Fellesmøte sammen med Snertingdalstreff. Møtet var denne gang i fjøset til Finn Brobakken. Der har Finn laget selskapslokale. Han fortalte om bruket og slekta si. 30stk møtte opp her.

22. Juni. Rusletur til Birisetra. 17 deltakere var med på denne turen. Vi gikk fra Markengsetra til Birisetra, der det ble kaffepause og orientering rundt setrene ved Frank Solbakken.

10 August. Rusletur til et område som kalles Damsveslette. Et unikt slåtteland der det ennå finnes ei nesten intakt slåttebu. Frank Solbakken fortalte om dette. Derfra gikk vi videre til Sør Aalsethsetra. Der ble det kafferast. Godt å komme inn, da det regnet. Frank fortalte om setrene.

13. September. Møte på skolen. Frank Solbakken viste bilder fra setrer på 1960- tallet.

11. Oktober. John Bergli fortalte om livet på husmannsplassen Bergshaugen under gården Berg i Snertingdal, og fra andre steder rundt dagens sentrum i dalen. 27stk møtte opp denne kvelden.

8. November. Frank Solbakken viste bilder og fortalte om bygda. 18stk på møte i kveld.

20. Februar 2017, Elsa Sveen

Historiemøte i Steinsrudfjøset

Tirsdag 19. april var Nedre Snertingdal historiegruppe og Snertingdalstreff invitert til felles historiemøte i Steinsrudfjøset hos Finn Brobakken.

Han kunne ønske rundt 30 frammøtte velkommen og begynte med å fortelle om garden og slekta si og hvorfor han hadde bygd om fjøset til selskapslokaler.

Det var hans oldefar, på morsiden, Mathias Johnsen som kom til Steinsrud rundt 1880. Han var farger og stamper og bygde en vadmelstampe i en bekk

som renner gjennom eiendommen. Han holdt på med dette fram til sin død i 1901. Da tok sønnen Ludvig Johnsen over eiendommen. Han ble en kjent

snertingdøl som foruten å være småbruker drev som journalist for avisa Velgeren på Gjøvik, kommunepolitikker og var forretningsfører for trygdekassa i

Snertingdal fra 1932 – 1953 da han gikk bort. Han fortalte også om sin mormor som kom fra Øvre Ålset og sin fars store slekt, hvor Brobakken navnet kom til Steinsrud.

Finn fortalte også om sine mange turer til USA og Canada hvor han besøkte slektninger både på mor og farsiden og om at mange av disse har vært på besøk i Steinsrud de siste 20-30 åra.

Til slutt var det kaffespleis og åresalg og vi kunne reise hjem med litt mer kunnskap om vår nære fortid.

Ref. Bernt Nygård

Årsmelding for Nedre Snertingdal Historiegruppe 2015:

 

Styret for 2015 har bestått av:

Leder: Frank Solbakken        

Nestleder: Jan Gunnar Moen

Kasserer: Ingvar Gaaserud

Sekretær: Elsa Sveen

Møter avholdt på Snertingdal skole. Møter og aktiviteter:

10. januar: Årsmøte med planlegging for året.

10. mars: Møte der Frank Solbakken viste bilder fra bilens barndom i bygda, og en unik film fra 1923. Den viste demonstrasjon med snøploger fra Øveraasen, der det ble kjørt opp gjennom Øvre Snertingdal.

14. april: Frank Solbakken fortalte om gamle kart og ferdselsårer gjennom bygda i tekst og bilder.

29. april hadde vi planlagt tur til Steinsholmen, men den ble avlyst pga for høy vannstand.

21. juni: Tur til Olamyra i Landåsbygda. Frank guidet gjennom Olamyra, som er et unikt område bestående av store myrområder som ble brukt til slåtteland på 1800-tallet. En rekke garder i Snertingdal brukte disse slåttene. Mye historie knyttet til bruken.

5. august: Tur til Brattåssetrene. Vi besøkte Bergsetra, Flatlisetra og Ligardsetra. Frank fortalte fra seterhistorien.

16. august: Vi deltok på Familiedagen på Eiktunet. Som vanlig bidro vi med Æskavring og bær/saft ved Bjørg og Elsa. En stor takk til Olav Etnestad som sponset med jordbær.

8. september: Dugnad på Skogheimsbrua og gamlevegen. Fem deltok på ryddearbeidet.

13. oktober: Møte på skolen der vi hadde med bilder og gjenstander for diskusjon og «forklaringer».

10. november: Møte på skolen der Per Kristenstuen viste bilder fra flyfotograferingen over bygda på 50-tallet. Mye var blitt forandret til i dag.

 

Elsa Sveen

2015 5. august

Vi arrangerte rusletur i seterområdet i Brattåsen i Midtre Snertingdal. Vi besøkte Bergsetra, som er borte. Deretter Flatlisetra, som har et av bygdas eldste hus. størhuset må være et 1700-talls hus. Men blir ikke tatt vare på, dessverre. Dette er siste rest av slik bebyggelse fra en epoke som hadde stor betydning for landbruk og matforsyning gjennom mange hundre år. Elleve personer møtte opp i fuktig, men fint vær likevel.

Bergsetra                                                                                           Flatlisetra

2015 21. juni

Gruppa arrangerte tur til Olamyra i Landåsbygda. Frank Solbakken guidet de 10 frammøtte rundt i et område som består av gammelt slåtteland - kalt Olamyra. Området som opprinnelig tilhørte garden Landaasen ble bortpantet til en rekke garder i Snertingdal fra 1800 og utover. Dette året kjøpte Erik Skonnord garden for 4000 spesidaler. Gjelden var antagelig så stor at han måtte få inn midler ved å pante bort stykker av myrslåttene som lå nordøstover mot Snertingdalsgrensa. Denne 200 år gamle historien er både omfattende og interessant. Litt synd at ikke flere  ble med i det fine sommerværet, men vi som var med hadde en flott tur.

Til v: Frank forteller om gamle dagers bruk av Olamyra.   Til h: Anders fant slåmaskina på Onsrudslettet/ Nedre Woldslettet

 

2015 10. mars

Åpent møte på Snertingdal skole. Frank Solbakken viste bilder fra bilens barndom i bygda. Det ble vist en unik film fra 1923. Den viste snøplogkjøring med plog fra Øveraasens fabrikker. Det ble kjørt med en av personbilene til Snertingdal Auto. Et unikt tidsbilde fra bygda for nesten 100 år siden.

2015 10. februar

Møte på Snertingdal skole. Årsmøte og planlegging for sommeren og høsten 2015. Styret ble sittende uforandret.

Aktiviteter 2014

Styret i 2014:

Leder:            Frank Solbakken

Nestleder:    Jan Gunnar Moen

Kasserer:     Ingvar Gaaserud

Sekretær:     Elsa Sveen 

14. jan. Årsmøte på Ungdomsskolen, planlegging av årets aktiviteter. 

11. feb. Møte på Ungdomsskolen. Harald Strandbakke viste og fortalte om taterhåndverk, og Frank Solbakken viste og fortalte om «knyting», et slags håndarbeid. Kaffesalg, 18 fremmøtte. 

 11. mars Møte på Ungdomsskolen. 17 møtte fram, flere med gamle fotografier, og historier rundt disse. Kaffesalg. 

8. april Arbeidsmøte på Ungdomsskolen, ni frammøtte. 

7. mai Rusletur til Helleristningene på Stein – Ringsaker. Vi kom ikke ut til Mjøskastellet på Steinsholmen på grunn av for mye vann. Noe regn, åtte møtte fram. 

21. mai Rusletur i Gjøstimarka. Ni møtte fram, det var litt regn. Kafferast ved Hellum, en gammel husmannstuft. Frank orienterte om de forskjellige plassene under Gjøsti. 

6. aug. 17 møtte fram ved «Mekonomen» verksted for å bli med på rusletur i Markengsroa. Roy Magne Sveen orienterte om de gamle plassene underveis. Det var kafferast i Bergum. Flott vær. 

24. aug. Gruppa var med på familiedagen på Eiktunet. Randi, Frank, Bjørg, Harald Strandbakke og Elsa var samlet i Engumstua med forskjellige aktiviteter. 

9. sept. Arbeidsmøte på Ungdomsskolen, planlegging av høstens aktiviteter. 

I løpet av høsten ble oppslagstavla ved Seegård kirke nesten ferdigstilt. Det gjenstår å legge heller på muren. Disse er innkjøpt. 

14. okt. Frank viste gamle bilder fra bygda, og fortalte litt rundt dem. Kaffesalg. 

11. nov. Frank fortalte i tekst og bilder fra tida da over 20 garder i Snertingdal hadde slåtteteiger i Olamyra under Landaasen. Kaffesalg.

Nedre Snertingdal historiegruppe 2013:

Styret i 2013 har bestått av:

Leder: Frank Solbakken

Nestleder: Jan Gunnar Moen

Kasserer: Ingvar Gaaserud

Sekretær: Elsa Sveen

12. februar: Årsmøte med planlegging av årskalender.

12. mars: Møte hvor Johan Ruud fortalte om meieridrift i Snertingdal, og om Snertingdal

ysteri. 25 møtte fram.

9. april:  Frank Solbakken viste bilder og fortalte om Snertingdalsvassdraget. Både fra

bygda og fra områdene i Torpa der vassdraget har sin begynnelse. Om

tømmerfløyting, tømmerhogging, fiske og friluftsliv.

Vi arrangerte rusletur til Bjørnhaugen, en gammel husmannsplass på Ytteråsen

som tilhører øvre Nøss. Frank Solbakken fortalte om husmannshistorien der, og

om den dramatiske historien som utspant seg der under krigen. Da ble to

vardøler, Ragnvald Nilsen og Willy Lund skutt og drept inne i huset, som står

der ennå. 46 personer deltok på turen.

18. august: Medlemmer av gruppa var med på å arrangere Familiedagen på Eiktunet. Vår

gruppe hadde med alt som foregikk i Engumstua.

21. august: Vi arrangerte rusletur til setergrenda Lorta. Dette området tilhører Biri, men

ligger nær Snertingdal, nordøst for Redalsetra. Frank Solbakken orienterte om

Birigardene som har brukt området fra gammelt av. Omkring 30 deltok på turen

i fint høstvær.

10. september: Planlegging av fundamentering og montering av oppslagstavle

ved Seegård kirke.

8. oktober: Møte hvor bygningsvernrådgiver Trond Raddum viste bilder og fortalte om

bygningsvern og arbeid med restaurering av verneverdige bygninger i

Gjøvik/Toten-området.

12. november: Tur til Statsarkivet på Hamar. 14 personer deltok på en interessant

omvisning i magasinene. Inger Karin Martinsen var kunnskapsrik omviser, og formidlet

lokalhistoriens muligheter gjennom arkivets kolossale omfang av kildemateriale.

Alle våre «innemøter» har foregått på Snertingdal skole.

I tillegg til fastsatt program har vi stått for utforming og oppsetting av

oppslagstavle ved Seegård kirke. Kostnadene er dekket av midler som gruppa

har fått gjennom minnegaver etter tidligere medlemmer. Det hele har foregått på

dugnad over en rekke dager og kvelder.

Frank Solbakken

________________________________________________________________________________

  

 

Nedre Snertingdal Historiegruppe 2012

 

 

Historiemøte på Snertingdal skole

 

Tirsdag 12. mars ønsket leder i Nedre Snertingdal Historiegruppe Frank Solbakken 25 historie interesserte personer velkommen til historiemøte på Snertingdal skole. Kveldens tema var meierivirksomhet i Snertingdal og kveldens kåsør var Johan Ruud.

 

Han begynte som mjølkeprodusent i 1952 og da var det ku på alle steder og stort engasjement rundt meieriet. På den tiden var det ca 100 meierier i landet, men nå er det igjen bare ca 40.

De første tiltak for å få til en bedre ordnet mjølkeomsetning i Snertingdal skriver seg tilbake til slutten av 1800 årene. På den tiden var det stor interesse i mange bygdesamfunn for å starte meieri- eller ysteridrift.

I Biri Snertingdal bygdebok som kom ut i 1951 har Ludvig Johnsen skrevet om meierier i Snertingdal.

Elvedalen meieri ble grunnlagt i 1885 av gardbrukere i kretsen med en herr Lunde som bestyrer. Samtidig ble det her etablert et landhandleri ved T. Snartum. Meieriet var kombinert smør- og ystemeieri. Det var separator og kjerne som ble trukket av meiersken eller hennes medhjelper. Oluf Skonnord overtok både meieriet og landhandelen i 1894. Omkring 1910 ble det installert Baltic maskiner, men i 1914 ble mjølkemengden så stor at meieriet ble helt sprengt. Mjølken fra kretsen ble deretter levert til mjølkefabrikken på Kapp og ble kjørt med hest inntil lastebilene overtok trafikken.Da mjølkefabrikken sluttet ble mjølken levert til Gjøvik meieri, en ordning som varte helt til Gjøvik meieri ble nedlagt i 1999, for nedre del av Snertingdal.

 

Noe før Elvedalen Meieri ble grunnlagt begynte Petter og Kristian Oudenstad meieri i Fredrikstuen, midt i bygden (ved Dalheim.) Forholdene var ikke større enn at de aller fleste bar mjølken til meieriet to ganger om dagen. Også her var separator og kjerne og også ystepanne. Hele huset var på ca 30 m2 grunnflate.

Meieriet ble overflødig da Dal ysteri startet opp i 1914. Først i leid husrom i Snertingdal handelslag og i egen bygning fra 1919. Det byttet da navn til Snertingdal Ysteri. Det var et andelslag med Peder Aalset som drivende kraft. Først på 50 tallet tok ysteriet i mot mjølken fra over halve bygda. I Øvre Snertingdal ble mjølken levert til Aust-Torpa meieri før Snertingdal ysteri kom i gang. Etter det leverte en del leverandører fra Aust-Torpa til Snertingdal Ysteri.

For å få bygget ysteriet ble det opprettet andeler på kr 1000,- pr ku. Utover 1920 åra var det nedgangstider og meierivirksomheten ble bortforpaktet til en fra Sørlandet. Denne gikk konkurs i 1938 og andelslaget satt igjen med stor gjeld. Meieridriften kom på rett kjøl igjen under krigen. En markant meieribestyrer Sverre Sakshaug ble ansatt i 1950. Det ble da satt i gang en storstilt utbygging og produksjon av normannaost. Osten ble pakket i kasser som var laget av Nils Vegård i Øvre Snertingdal.

I 1958 ble det satt inn ny dampkjel og flisfyring hvor det også kunne brukes ved og kull. Nytt lager for kraftfor og gjødsel og potetkokeri ble bygget i 1967.

Meieriet hadde også to leiligheter hvor bestyrer og meierist bodde. Det ble også bygget fryseri i kjelleren hvor folk kunne leie seg boks for oppbevaring av mat. Meieriet hadde også ost og melkeutsalg.

Ostekvota ble stadig mindre og i 1960 var den lita og inntektene gikk ned. Østlandske melkesentral var ikke lett å forhandle med. Stadig mer mjølk skulle til sentrale strøk, som Oslo.

For å sikre økonomien ble det opprettet flere andeler til en lavere pris enn til å begynne med. Det var mellom 200 og 300 andeler. På det meste var det 7 - 8 ansatte på meieriet og de var godt fornøyde med sin arbeidsplass. På det meste mottok ysteriet 2,6 mil. liter melk i året.

Før lastebilene og traktorene tok over, ble mjølka kjørt til meieriet med hest, hvor flere kjørte i lag.

Men utviklingen stoppet ikke der. For å sikre effektivitet og god kvalitet på mjølka gjorde tankbilene sitt inntog. Først ble det prøvd med en laus tank på en vanlig lastebil, men det var ingen suksess.

Det ble stadig krav om nye produkter, maskinene var dyre og det var ikke lett å drive. Snertingdal Ysteri ble derfor lagt ned i 1973 og all melk kjørt til Gjøvik eller Dokka. Dokka meieri ble lagt ned i 1985 og Gjøvik meieri ble lagt ned i 1999 og all mjølk blir nå kjørt direkte til Oslo.

 

Ref. Bernt Nygård

 

Ostekasse produsert av Nils Vegård i Øvre Snertingdal

 

Nedre Snertingdal 2012

2. juni kl. 12.00

Tømmerdrift på gammelmåten. I Gjøstimarka, nede ved Stok-kelva, skal det vises de forskjellige arbeidsoppgaver som var forbundet med hogst, kjøring og fløyting av tømmer.

Merket parkering ved riksvegen. Merk tiden.

22. august kl. 18.00

Rusletur mellom Kvatum—Skogtun. Bl.a. med en liten avstik-ker ned til "Pukudalens avgrunn". Parkering ved Lønnumskrys-set, Øvre veg.