Nedre Snertingdal Historiegruppe

Nedre Snertingdal Historiegruppe er aktive med rusleturer på sommeren og møter med foredrag vinterstid. 
De jobber tett med nabogruppene om arrangementer og turer. 

Leder for gruppa er Finn Brobakken