Merkede plasser i Biri

Gjennom flere tiår har Maia og John Landgraff lagt ned stor innsats i å finne og merke plasser i Biri.

Alt er registrert og dokumentert og de ønsker å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle ved at det publiseres her.

Klikk her for å åpne dokumentet.