Hunndalen Vel og Historiegruppe

Planer 2022

Hunndalskvelden høst 2022

Hunndalsdagen 2022

Bistå Bygruppa på Folkets Hus 2. april med Toten Celluloses histore,

Temakveld ?

Tur til Raufoss Industrimuseum våren 2022

Årets Hunndalskveld avholdes i kafeen i Åslundmarka tors. 26. mars kl. 18.30.

Foredrag : Historien til Folkets Hus i Hunndalen. Tom Rognstad forteller.

Musikalsk underholdning.

Utdeling av "Hunndalsprisen"

Kaffe med enkel servering.

Møte 24.okt kl 17:30 på Åslundmarka

Tormod Brufladt forteller om sitt liv som lovende skihopper, musiker, komponist og maler.

Musikalsk underholdning ved Anne Louise Finstad og Rune Bakkelund.

Presentasjon og salg av årets "Gjøvik årbok"

Enkel servering.

Åslundmarke bo- og servicesenter, kafeen, torsdag 24. oktober kl. 17.30

Arr.: Hunndalen historiegruppe

Årsberetning 2016

Styret:

Leder:                        Tore Slåtten

Sekretær:                   Mariann Paulsrud

Kasserer:                   Per Paulsrud

Styremedlemmer:     Aud Karin Slåtten

                                  Bjørn Sivesind

                                  Geir Ove Larsen

Representant til Gjøvik Historielag: Geir Ove Larsen. ( Bjørn Sivesind vara )

Revisorer: Tom Tangen, Arthur Oppegård

Styret har siste året avholdt ett styremøte samt årsmøte. Styret har i tillegg arrangert Hunndalskvelden med underholdning og flott servering fra kunst og kulturgruppa . Det var ca. 70 som kom på kvelden. Vi har også deltatt på Hunndalsdagen med kunstutstilling og kaffesalg.

Tom Tangen ble tildelt Hunndalsprisen 2015 for sitt mangeårige engasjement for Hunndalen.

Begrunnelse:

Kveldens høydepunkt var imidlertid utdeling av Hunndalsprisen 2015. Prisen for 2015 gikk til en ekte Hunndalspatriot Tom Tangen. Tom er særlig kjent for sitt arbeide i Vardal idrettsforening der han var formann i 8 år. Han har også vært formann i fotballgruppa i 8 år og sittet som styremedlem i både fotballkretsen og friidrettskretsen. Han har vært mye benyttet som foredragsholder i idrettskretsen. Han har også vært medlem av rådet for Norsk Idrett. Tom gjorde en kjempeinnsats for å få bygd Kallerudhallen og var formann i byggekomiteen og satt som styreformann i hele 14 år. Han har vært en pådriver for gode administrative rutiner innen idretten. Som idrettsutøver har han mange KM i friidrett og over trehundre kamper for Vardals A-lag.

Tom var fra 1974 - 1986 redaktør for Vardal IF klubbavis Aktiv som fikk flere priser. Tom har store kunnskaper om Hunndalens historie og la ned et stort arbeide i forbindelse med utgivelsen av den nye Hunndalsboken Vår nære fortid som ble utgitt i 2014. Gjennom sitt medlemskap i Lions har han også bidratt med tiltak for bedre trivsel for beboerne i Åslundsmarka. Han ble tildelt æresmedlemskap i Vardal idrettsforening i 1985.

Videre arbeide i gruppa.

Avisutklipp, bilder og liknende knyttet til Hunndalens Historie. Arrangere nye rusleturer. Våre rusleturer i 2016 ble avlyst på grunn av sykdom. Dette skal vi rette opp i 2017. Håper å øke aktiviteten igjen i 2017 etter bokutgivelsen.

Økonomi

Økonomien er til fredstillende og vi ga penger til KFUM/KFUK som feiret sitt 70 årsjubileum i 2015, Hunndalen og Raufoss damekor som startet nytt damekor og til Cristoffer Storsletten som viste sine talenter på euphonium.

Kunst og kulturgruppa 2016:

Styret: 

Leder: Aud Karin Slåtten

Nestleder: Marian Paulsrud

Kasserer: Britt Paulsrud

Styremedlemmer: Inger Eva Søbye, Anni Sparbo, Tove Stenersen, Torill Bergum, Bodil Bøe

Kunst og kulturgruppa har som vanlig vært aktive med møter annen hver onsdag fra høst til vår. Vi har hatt økning i medlemstallet og er i skrivende stund ca. 30 medlemmer.

Gruppa har hatt temakvelder, i tillegg til vanlig strikkekafe, vært på Stokke Nedre på koftekveld, vært på teaterkveld med gruppa Frifant. Gruppa har som vanlig deltatt med servering på arrangementer som HH har ansvar for.

Gruppa har vært på tur til Aulestad i 2016, samt deltatt på Hunndalsdagen i 2016 med kafe og kunstutstilling, og utstilling av kofter . Har også arrangert høstfest i Åslundmarka bo og sevicesenter sammen med det nystartede Raufoss og Hunndalen Damekor med ca. 100 personer tilstede .I tillegg har vi igjen startet opp med gåtur på onsdag formiddag og etter turen spiser vi lunsj på Kafe Globus på Folkets Hus.

Leder                  Sekretær

Tore Slåtten        Mariann Paulsrud

Årsmelding Hunndalen historiegruppe 2015:

Leder Tore Slåtten, sekretær Mariann Paulsrud, kasserer Per Paulsrud, styremedlemmer Aud Karin Slåtten, Bjørn Sivesind, Geir Ove Larsen (som også er historiegruppas representant til styret i Gjøvik Historielag).

Hunndalen Vel og Historielag vedtok på årsmøtet 28.04.15 å bytte navn til Hunndalen historiegruppe. Dette passer bedre med nivået på de aktiviteter vi nå driver. Kunst- og kulturgruppa fortsetter som tidligere, som tilknyttet Hunndalen historiegruppe.

På årsmøtet ble leder Tore Slåtten, og hele resten av styret, gjenvalgt.

Den årlige Hunndalskvelden ble avholdt 5. mars i Åslundmarka bo- og servisesenter, med ca. 40 frammøtte. Hunndalsprisen ble i år gitt til Harald Kverne, initiativtaker og mangeårig leder av «Hunndalsforum». Underholdning ved Isobel Kvårvik, som sang til eget akkompagnement.

Kunst- og kulturgruppa hadde også i 2015 stor aktivitet, med egne temamøter, turer og strikkekafe. Gruppa har ca. 25 faste medlemmer.

Historiegruppa har som tidligere år bidratt ved flere av Hunndalsforums aktiviteter, bl.a. med kunstutstilling og ansvarlig for kafedriften under «Hunndalsdagene» i juni.

Bjørn Sivesind

Hunndalen Vel og Historielag 2013

Leder: Tore Slåtten. Styret består for øvrig av: Valborg Granheim, Per Paulsrud,

Geir Ove Larsen og Bjørn Sivesind.

Det er i 2013 avviklet ordinært årsmøte og den årlige Hunndalskvelden ble holdt

i februar. Viggo Sandvik og Jon Lotterud underholdt, Viggo er født og oppvokst

i Hunndalen og en sann Hunndalspatriot. Han bidro med fortellinger og historier

fra sin oppvekst. Årets «Hunndalspris» ble tildelt Viggo Sandvik. Kunst- og

kulturgruppa er fortsatt svært aktiv, med turer, foredrag, strikkekvelder og annen

aktivitet. Gruppa har ca. 20 medlemmer, og ledes av Aud Slåtten.

«Hunndalsforum» er en gruppe for og med organisasjoner og personer i

Hunndalen som engasjerer seg på en rekke områder, og bl.a. har tatt over en del

av de aktiviteter som tidligere ble drevet av Hunndalen Vel og historielag. Blant

disse er arrangement av de årlige Hunndalsdagene, som i 2013 var utvidet til en

hel uke og hadde som tema «Med historisk sus». Planlegging og gjennomføring

av Hunndalsdagene 2013 foregikk i samarbeid med Hunndalen Vel og

historielag. Her kan nevnes rusletur med Tom Tangen som guide, krokett-

turnering (populær beskjeftigelse i Hunndalen på 1970- og 1980-tallet),

«Mimrekveld» for idrettsfolket på Vardal Idrettspark, og historisk dansekveld på

Folkets Hus hvor piggtrådbandet «Falcons» fra Hunndalen - som hadde sin

glansperiode på 1960-tallet, igjen spilte til dans for en fullsatt Storsal på Folkets

Hus. Storsalen var også arena for en meget vellykket teaterforestilling hvor

elever fra Vardal og Blomhaug skoler framførte «Nygard avdeling 49 av Norsk

Papirindusrtriarbeiderforbund». Dette var fagforeningen til Toten

Cellulosefabrikk, en svært viktig bestanddel i Hunndalen gjennom 70 år.

Forestillingen ga glimt fra Hunndalens historie. To fullsatte forestillinger ble

takket med trampeklapp. Det er spesielt morsomt å kunne bidra med formidling

av Hunndalens historie til nye generasjoner.

Arbeidet med den nye Hunndalsboka har siste år vært intensivert, og boka

foreligger ferdig trykt seinhøsten 2014. Oppgaven er svært stor for en såpass

liten gruppe. Vi har vært heldige og fått mange til å bidra med artikler og bilder.

Boka blir på ca. 300 sider, og tar sikte på å gi en bred framstilling av

Hunndalens historie.

Lørdag 16. juni

Hunndalsforum arrangerer den årlige Hunndalsdagen. Under-holdning i Evenrudparken fra kl. 11.00,

stands og boder, maleri-utstilling (lokale kunstnere) på Folkets Hus. Folkets Hus kafe åpen hele dagen.

 

Siste uke før sommerferien

 

Rusletur i Hunndalen for elever ved Blomhaug skole arrangeres i samarbeid mellom Hunndalsforum,

Blomhaug skole og Hunnda-len Vel og Historielag. Elevene vil bli gjort kjent med steder og hendelser i

Hunndalen som har hatt betydning for Hunndalen gjennom årene.

 

Ny Hunndalsbok

Arbeidet med ny Hunndalsbok har pågått ett års tid, og boka begynner nå så smått og få form og struktur.

Boka vil vesentlig ta for seg perioden etter krigen, og fram til i dag. Boka har som mål å vise utviklingen i denne perioden innen næringsliv,

kul-tur, idrett, skole, befolkningsvekst- og sammensetting, samtidig som det blir tatt med historier og anekdoter fra dagliglivet.

En bokkomite som ledes av Tore Slåtten står for framdrift og koor-dinering. Komiteen har mottatt mange bilder, men tar gjerne mot flere.

Så en oppfordring til alle hunndølinger: komiteen vil gjerne ha alle typer bilder fra Hunndalen fra 1950-tallet og ut-over.

Kontakt:

Bjørn Sivesind 611 78635 — 902 27 235

bjorn.sivesind@hotmail.com