Biristrand Historiegruppe

Møte hos Biri Snekkeri 9.februar 2023

Årsmøte avholdt, gikk gjennom årsmøtesaker, og la planer for året; Rusleturer, besøk på Krigshistorisk samling i Moelv og ferdigstilling av tursti. 13 frammøtte.

Styret gjenvalgt: Mona Herberg, Alf Kr Steinstad og Bjørn Myhre

Møte på skolen 25.april 2022

Vi så gjennom flere kassetter med lysbilder som vi har fått av skolen.

Det ble skissert planer framover med rusleturer og utsetting av flere benker.

11 frammøtte.

Møte på skolen 28.mars 2022

Aktivitet i 2021 og økonomi gjennomgått, styret ble gjenvalgt.

Vi gikk gjennom en del bilder og annet som vi har fått i forbindelse med at skolen skal legges ned.

10 fremmøtte.

Møte på skolen 3.feb 2020

Årsmelding og økonomi ble referert.

Valg ble gjennomført, styret består da fortsatt av Mona Herberg, Alf Kristian Steinstad og Bjørn Myhre

12 fremmøtte så på et par serier med Widerøe-flyfoto fra bygda tatt på 1950-tallet.

Årsberetning 2019

Styret har bestått av Mona Herberg, Alf Kristian Steinstad og Bjørn Myhre

Årsmøte 28.januar På skolen. Startet jobb med planlegging av turstier. Så på gamle bilder. 11 frammøtte.

Dugnadsmøte 25.mars. Montering av benker til turstier og planlegging av ruter.

Dugnadsmøte 29.april. Navnesetting på utsiktsbilde, startet jobben med informasjonstavler.

Dugnadsmøte 13.juni. Ryddet pilegrimsleden mellom Bratstigen og Strandengvegen som første steg i turstiprosjektet.

Møte 21.oktober på skolen. Gjennomgikk bilder til kalender for 2020. Presentasjon av årboka.

Julegrantenning 2.des på Strandheim i samarbeid med Biristrand Sanitetsforening.

Kalenderen kom i salg i slutten av november, og nesten hele opplaget ble solgt.

Kalenderen for 2020 er i salg fra 22.november

Møte på skolen mandag 21.oktober kl 19:00.

Ta med kaffe og noe attåt til eget bruk.

Møte i Biri Snekkeri 29.april

Nytt dugnadsmøte, vi lager tavler for informasjon til turstien(e).

Ta med kaffe og noe attåt til eget bruk.

Møte i Biri Snekkeri 25.mars

Biristrand Historiegruppe hadde møte i lokalene til Biri Snekkeri 25.mars

Prosjekt tursti; lagde benker, bestemte hvor det skal settes opp info og hvilken info.

Bilder av de som monterte benker, fotografen glemte resten av de frammøtte

Årsmøte på Biristrand skole 28.januar 2019

11 personer frammøtt.

Årsmelding gjennomgått

Økonomi referert

Nytt styre valgt; gjenvalg på Bjørn Myhre, Alf Kristian Steinstad og Mona Herberg

Planer for 2019;

- Lage turstier, inkl snekring av benker

- Rusletur Dale - Hegge langs den gamle vegen/stien

Resten av kvelden gikk med til å se på bilder

Årsmelding 2018

Gruppa har i 2018 avholdt et møte, der ble planer for tursti diskutert.

Kalenderbilder ble også gjennomgått.

Kalender for 2019 ble utgitt, trykket i 160 eks.

Møte på Biristrand skole 22.okt

Det var 10 frammøtte til møtet.

Vi la planer for tursti(er) som skal konkretiseres i løpet av vinteren.

En sti planlegges med utgangspunkt Strandheim, men man kan også starte på Tårnet. 

Turen vil så gå oppover Myrmarksvegen til Krokettbanen og over til Gamle Setervegen og ned igjen.

Vi ser også på en kortere tur nede i bygda, sjekke mulighetene for å rydde Kongevegen.

Bilder til kalender 2019 ble sett gjennom og noen nye bilder kom også.

Møte på skolen 22.okt kl 19:00

Temaer er tursti og kalender for 2019.

Vi setter pris på om noen har bilder vi kan bruke i kalendere.

Ta med kaffe og noe attåt til eget inntak.

Alle er velkomne!

Årsmelding for Biristrand Historiegruppe for 2017:

Styret har bestått av Alf Kristian Steinstad, Mona Herberg Haugom og Bjørn Myhre

23.januar Årsmøte ble avholdt på skolen, det var 8 frammøtte.

Regnskap og årsmelding ble gjennomgått, styret ble gjenvalgt.

Etterpå gikk vi gjennom Widerøe-flyfoto for Biristrand og fikk satt navn på bildefilene

20.mars Møtet ble avholdt på skolen, 15 frammøtte.

Vi hørte på lydopptak av biringer og strandinger som fortalte historier, opptakene er gjort på 1970-tallet.

Kart og stedsnavn ble tema på slutten av møtet.

26.mars Gruppa var invitert med Redalen historiegruppe til Ringsaker Historielags lokaler på Garveriet i Moelv. Totalt var vi ca 25 personer.

Der fikk vi en svært interessant innføring i lokale krigshandlinger ved Lundehøgda og andre steder i Ringsaker av Ivar Ottosen, en av ildsjelene i laget.

Etter kaffepause fikk vi også se samlingen etter Nes og Ringsaker Kraftlag og Brannmuseet, dette ble presentert av Ole Storlien.

22.mai Ca 15 personer møtte opp på skolen og så på Widerøes flyfoto i farge fra 1965. Bildene brukes i stedsnavnprosjektet som Historielaget kjører, og er utlånt av Mjøsmuseet.

12.juni Tur til Monssveen gård sammen med Biristrand Sanitetsforening.

18.september 9 personer reiste på besøk til Skomakerstuen i Gausdal, hvor Egil Torin Næsheim og kona har gjort et enormt arbeid med å sette i stand en gammel husmannsplass, de har samlet flere bygninger fra bygda og har også galleri der. Egil viste rundt på plassen og fortalte historier, både fra tidligere tider og fra restaureringsarbeidet. Etter en runde i galleriet ble det servert kaffe og skomakerlapper.

10. november Kalenderen for 2018 ble lansert, opplag 100 stk

10.desember Julegrantenning på Strandheim Ca 60 møtte opp til førjulshygge i regi av gruppa i samarbeid med Biristrand Sanitetsforening.

10.desember 2017 - Julegrantenning på Strandheim

10. november 2017

Kalenderen for 2018 er klar, kan kjøpes hos Bjørn, Alf Kristian og på Joker Vingrom 

18. september 2017

9 personer reiste på besøk til Skomakerstuen i Gausdal, hvor Egil Torin Næsheim og kona har gjort et enormt arbeid med å sette i stand en gammel husmannsplass, de har samlet flere bygninger fra bygda og har også galleri der.

Egil viste rundt på plassen og fortalte historier, både fra tidligere tider og fra restaureringsarbeidet. Etter en runde i galleriet ble det servert kaffe og skomakerlapper.

Planer våren 2017:

- tur til Monssveen gård 12. juni sammen med Biristrand Sanitetsforening. Påmelding innen 2.juni til 90607741.

Møte 22.mai

Ca 15 personer møtte opp på skolen og så på Widerøes flyfoto i farge fra 1965. Bildene brukes i stedsnavnprosjektet som Historielaget kjører, og er utlånt av Mjøsmuseet.

Utflukt 26.mars

Gruppa var invitert med Redalen historiegruppe til Ringsaker Historielags lokaler på Garveriet i Moelv. Totalt var vi ca 25 personer.

Der fikk vi en svært interessant innføring i lokale krigshandlinger ved Lundehøgda og andre steder i Ringsaker av Ivar Ottosen, en av ildsjelene i laget.

Etter kaffepause fikk vi også se samlingen etter Nes og Ringsaker Kraftlag og Brannmuseet, dette ble presentert av Ole Storlien.

Møte 20.mars 2017

Møtet ble avholdt på skolen, 15 frammøtte.

Vi hørte på lydopptak av biringer og strandinger som fortalte historier, opptakene er gjort på 1970-tallet.

Kart og stedsnavn ble tema på slutten av møtet.

Årsmøte 23.januar 2017

Årsmøtet ble avholdt på skolen, det var 8 frammøtte.

Regnskap og årsmelding ble gjennomgått, styret ble gjenvalgt.

Etterpå gikk vi gjennom Widerøe-flyfoto for Biristrand og fikk satt navn på bildefilene.

Kalenderen for 2017

Kalenderen for 2017 med bilder fra Biristrand er i salg på Nærbutikken og ved kontakt med styret.

Biristrand Historiegruppe besøkte Biri Flatbrødbakeri 24.nov

10 personer møtte opp på gruppas besøk hos Biri Flatbrødbakeri 24.november. Der fikk vi grundig omvisning av Ingeborg Steinstad.

Etterpå fikk vi en innføring i historien bak bakeriet. Kvelden ble avsluttet med kaffe og sosialt samvær, samt prøvesmaking av flatbrød.

2016:

Årsmøte i januar, ca 10 frammøtte. Tema: Inger Johanne Strandbakke viste produksjon av sølvsmykker.

Styret ble gjenvalgt, består da fortsatt av Bjørn Myhre, Alf Kristian Steinstad og Mona Herberg Haugom.

Årsmelding Biristrand Historiegruppe 2015:

Styret har bestått av: Bjørn Myhre, Alf Kristian Steinstad og Mona Herberg Haugom.

Årsmøte 24. mars med besøk fra Slektshistorielaget. Informasjon om kilder og verktøy for slektsgransking.

Møte 29. april: Frank Solbakken viste bilder og fortalte om seterområdene i bygda.

Møte 26. oktober: vi så på og scannet bilder, gjennomgang av kalenderen for 2016.

Historiegruppa deltok i planlegging og gjennomføring av arrangementet 29. august i forbindelse med 100-års jubileum for Strandheim.

16. november: Besøk på Madshus AS skifabrikk, med omvisning i fabrikken og informasjon om bedriften.

6. desember arrangerte vi sammen med Biristrand Sanitetsforening julegrantenning på Strandheim.

Kalender ble utgitt i 130 eksemplarer, og de fleste ble solgt.

Bjørn Myhre