Biristrand Historiegruppe

.

Biristrand Historiegruppe er den ferskeste av gruppene i Gjøvik Historielag.

Aktiviteten har vært varierende gjennom de ca 20 årene gruppa har vært aktiv. De har restaurert et brannsprøytehus i Åsroa, og de senere årene har de satt ut benker på noen utsiktsplasser oppe i lia som turmål. De er også delaktige i å gjenskape et torvhus på Gråsteinsmyra i samarbeid med grunneier og private aktører. Møtested for gruppa er Biri Snekkeri. Møter annonseres på facebook.