Nyheter

Innkalling til årsmøte:

torsdag 13. april 2023 kl. 18.30

på Våstad Grendehus i Kollsvegen 579

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent, valg av to til å skrive under protokollen

3. Årsmelding 2022 fra styret og gruppene

4. Regnskap Gjøvik Historielag for 2022

5. Innkomne saker

7. Valg: Komiteens innstilling deles ut i møtet

8. Avslutning

Merk: Bare betalende medlemmer har stemmerett

Kaffepause, spleis

VELKOMMEN !

Hilsen styret og Redalen Historiegruppe

  

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent, valg av to til å skrive under protokollen

3. Årsmelding 2022 fra styret og gruppene

4. Regnskap Gjøvik Historielag for 2022

5. Innkomne saker

6. Valg: Valgkomiteens innstilling deles ut i møtet

7. Avslutning

 

Merk: Bare betalende medlemmer har stemmerett

 

Årsmelding deles ut i møtet, er tilgjengelig på Historielagets hjemmeside og kan hentes på Kauffeldtgården. Regnskap deles ut i møtet.

 

Kaffespleis

 VELKOMMEN !

 

Hilsen styret og Redalen Historiegruppe

Bokutgivelse - Gatenavn i Gjøvik

Kan kjøpes på Norli på CC Martn, i Kauffeldtgården og bestilling på e-post

Bjørn Sivesind utnevnt til æresmedlem

På årsmøtet i Gjøvik Historielag 18.mars ble Bjørn Sivesind utnevnt til æresmedlem.

Bjørn har vært sentral i Gjøvik Historielag i en årrekke, gjennom frivillig arbeid, som medlem i Årbok-komiteen mm.

I tillegg har han gjort en kjempejobb for å ta vare på Hunndalens historie.

Årsmøte 

Årsmøtet for Gjøvik Historielag avholdes i Seegård kirke 18.mars kl 18:30.

Årsmelding og regnskap deles ut i møtet. Årsmelding legges ut på hjemmesiden så snart den er klar, og kan også hentes i Kauffeldt-gården.

Årbokkomiteen

Historielagets årbokkomite tar gjerne imot materiale til årboka! Det kan være alt fra ferdigskrevne artikler til råmateriale og ideer.

Kontakt Odd Martin Hesjadalen, Bjørn Sivesind, Arne Martin Røste, Erland Hvalbye, Werner Hansen eller Bjørn Myhre. 

Eller ta kontakt via Historielagets hjemmeside eller e-post.

Bokkveld med presentasjon av Årbok for 2018

Årbok for 2018 er i salg

Krøniken nr 2-2018 er ute

Les den her

Skogdag i Snertingdal

Årboka er på vei!

Presentasjon av årboka på Gjøvik Bibliotek 8.november kl 18:00, se invitasjon her

Brunostens historie, formiddagsforedrag på Hunn 12.oktober

Les info her

Historieseminar under Akevittfestivalen, arrangør er Akevittfestivalen og Atlungstad Brenneri

Mare Aqua Vitae: Nye perspektiver på Akevittens historie

Lørdag 14. Oktober, kl 10.00-13.00

Kulturloftet, Holmen Brenneri

Akevitten oppstår som merkevare i det gryende norske forbrukersamfunnet i annen halvdel av 1800-tallet. Brenneriene i Mjøsregionen spiller en sentral rolle i denne prosessen, og Mjøsa blir en hovedåre for formidling av kunnskap om brennerivirksomhet, destilasjonskunst og kommersiel utvikling av brennevinsprodukter.

På seminaret Mare Aqua Vitae presenteres nyere perspektiver på akevittens historie. Seminaret arrangeres av Norsk Akevittestival og Atlungstad Brenneri, og vil gi innlegg som behandler akevittens historie fra 1814 til i dag. Ole Volden-Sandersen innleder seminaret, mens historiker Pål Nygaard (Handelshøyskolen BI), Arne Julsrud Bergh (Mjøsmuseet) og Eivind Merok (Østlandsforskning) holder foredrag.

Program:

10.00-10.15: Åpning av seminaret ved Ole Volden-Sandersen Atlungstad Brenneri

10.15-11.00: Aqua Vitae, akevitter og den Norske Akevitten: Christopher Hammer og den moderne akevitten, Eivind Merok, Østlandsforskning

11.15-12.00: Ved, poteter og sprit: Mjøsa som transportåre og brennerinæringens utvikling, Arne Julsrud Bergh

12.15-13.00: Forfall og renessanse: Perspektiver på akevittens nyere historie, foredrag ved ved historiker Pål Nygaard, Handelshøyskolen BI.

Vandring Bygruppa

Bygruppa

Terminlista for høsten er fastsatt, se Bygruppas side

Redalen Historiegruppe

Snertingdalstreff

Rusletur til Kjenli i Ytterroa tirsdag 30. mai

Frammøte garasjene til Snertingdal Auto kl. 18.00

Kort å gå. Ta med niste og stol.

Alle er velkommen.

Utstilling i Kauffeldtgården - Odvar Barstad (1913-1988)

Malerier og trearbeid, motiver fra Gjøvik by og Mennesker

6.-21.mai, åpent torsdag-søndag kl 12:00-15:00

Arr.: Gjøvik Historielag Bygruppa og Gjøvik Kunstforening

Se plakat her

Kurs i utvendig linoljemaling

Vestoppland lokallag av Fortidsminneforeningen inviterer til kurs i tradisjonelle malinger med hovedvekt på linoljemaling.

Kursleder er Erlend Mæhlum, malermester og lærer i overflatebehandling ved Gjøvik videregående skole. Han har også stipendiat på 3 år i Tradisjonelle malinger ved Norsk Handverksutvikling

Kursinnhold: historikk, vurdering og klargjøring av underlag, fargeanalyser, blanding av linoljemaling, lage linoljekitt, praktisk jobbing på vegg

Kurset holdes på Odnes Hotell og gjennomføres over to helger og en ettermiddag

fredag 9/6 kl 1500-2000 og lørdag 10/6 kl 0900-1600

tirsdag 13/6 kl 1500-2000

fredag 16/6 kl 1500-2000 og lørdag 17/6 kl 0900-1600

Kurspris: Det er søkt om midler til gjennomføring av kurset, Egenandel kan evnt bli mellom kr 2500 – 3000

Påmelding innen 25 mai til Dag Lindbråten dag.lindbraaten@gmail.com telefon 95022367

Medarrangører: Kjerringvern – nettverk for kvinnelige bygningsvernere og Odnes Hotell

Velkommen til noen lærerike dager

Gamletrehus.no arrangerer kurs på Hesthagen i Ringsaker

Lørdag 20. mai holder Jon Brænne kurs om analyse av overflater – malingstyper og fargehistorie på Hesthagen, og hvordan man selv kan finne historien i sitt hus. Etterpå holder Else en omvisning med gode råd om vedlikehold og restaurering av gamle hus. Se vedlegg for detaljer. Søndag 21. mai er det åpent hus for alle som vil se plassen før istandsettingen.

Årsmelding for Historielaget med undergrupper er lagt ut her

Tretreff på Stenberg 13.mai, les info her

Kurs i spikking av Totenskjeer og kjøkkenredskaper 10.-12.mai, les invitasjonen her

Gjøvik Historielag - tur til Eidsvoll 20.juni

Tilbud til medlemmer av Gjøvik Historielag.

Tur til Eidsvoll med besøk på Eidsvoldsbygningen og Mjøssamlingene.

Les invitasjonen her.

Foredrag våren 2017 på Statsarkivet Hamar:

"DNA i slektsgranskning"

Onsdag 29. mars er Vang historielags slektsforum og Sør-Østerdal slektshistorielag på lesesalen for å hjelpe slektsgranskere, og kl. 18 vil det være et foredrag med Trond Bækkevold. Foredraget handler om hvordan man kan bruke DNA i slektsforskning - muligheter og begrensninger. Etikk og personvern.

"Hvem tror du at du er?" og arbeidet bak serien.

Interessert i å høre mer om «Hvem tror du at du er?» og arbeidet som ligger bak tv-serien? Du har mulighet onsdag 26. april kl.18, på lesesalen til Statsarkivet i Hamar i Lille Strandgate 3. 

Foredragsholder er Finn Karlsen, tidligere ansatt ved Statsarkivet i Trondheim, som har vært med på flere sesonger av «Hvem tror du at du er». Onsdag 26.04.2017, kl. 18.

Register over alle artikler i Birid Blad er lagt ut på Biri-Treff-siden

Gruppenes planer

Gruppene legger i disse dager planer fram til ferien, og planene legges ut fortløpende, både på gruppenes egne sider her på hjemmesiden og i Aktivitetskalenderen.

Vipps

Vi har nå Vipps-konto, slik at bøker osv kan betales via den løsningen.

Registrering av Totenskjeer

I 1860 og -70 årene var treskjeproduksjonen på Totenbygdene på sitt høgeste. En flink og øvd treskjærer kunne lage opptil 5 dusin om dagen. Skjeene ble omsatt via omreisende handelskarer, til landhandlere og til kjøpmennene i byene og ble slik spredt over hele landet, ja det var også eksport til Sverige og Danmark. Mange hundre tusen skjeer ble produsert og solgt i de årene skjeproduksjonen pågikk.

Men klarer vi å spore opp noen av skjeene i dag?

Husflidslagene på Toten og på Gjøvik er satt på saken. Sammen med Mjøsmuseet setter de nå i gang en registrering av Totenskjeer.

Registrering:

Mjøsmuseet har satt av 3 datoer til registrering. Den vil foregå på Melkefabrikken på Kapp.

Så har du ei eller flere Totenskjeer liggende, så møt opp på en av disse datoene. Skjea blir fotografert og har du noen opplysninger om hvor den kommer fra, hvem som har eid den og kanskje hvem som laget den, blir dette notert.

Hvis dette er datoer som slett ikke passer, så kan du kontakte Østre Toten Husflidslag ved Kari Kjølseth, mobil 905 05 344, Vestre Toten Husflidslag ved Kari Ringerud, mobil 413 39 874 eller Gjøvik Husflidslag ved Marit Johanne Aashaug, mobil 907 28 894 og gjøre avtale om registrering med dem.

 

Årsmøte fastsatt

Gjøvik Historielags årsmøte blir avholdt 28.mars kl 18:30.

Vertskap er Snertingdalstreff på Lindheim i Øvre Snertingdal.

Bygdeviser fra bygdene i Gjøvik kommune

Stein Villa er på jakt etter bygdeviser, og lurer på om noen vet om noen slike fra Biri, Biristrand, Snertingdalen eller Redalen. Eller navn på noen som kanskje kan vite noe. Historielaget kan formidle kontakt.

Landslaget for lokalhistorie legger årsmøtet til Gjøvik i mai 2017

Gjøvik Historielag er med og tilrettelegger for årsmøtet og skal delta i utarbeidelse av det lokale programmet.

Lokalhistorie i Gjøvik bibliotek og litteraturhus

Onsdag, 16. November kl.18.30, inviteres det til bokkveld på Gjøvik bibliotek der lokalhistorien for hele Gjøvik er tema. Dette skjer I forbindelse med presentasjonen av den nyeste årboka for Gjøvik. Hovedartiklene I årboka handler om den lokale posthistorien og om Victoria hotells innholdsrike historie. Men boka inneholder mer enn dette. I alt er det 20 forskjellige artikler i årboka, rikt illustrerte, som det vil bli orientert om på bokkvelden der Gjøvik Historielag er arransjør.

Årbokas to redaktører, Lissie Norland og Terje Paulsberg deler presentasjonen mellom seg. Mens Terje Paulsberg vil fortelle om posthistorien og boken generelt, vil Lissie Norland fortelle historien om Victoria hotell fram til det brant en juli 1963. Ikke minst vil den vakre og berømte hagen få oppmerksomhet. Alt illustrert med bilder.

Så alle med interesse for lokalhistorie bør sette av kvelden.

Det blir også et musikalsk innslag ved Tove Lundborg, som vil synge og lese.

Det vil bli en enkel servering.

Velkommen!

Hilsen årbokkomiteen og Historielagets styre

Årboka for 2016, den 32. i rekken er nå i salg, i butikker i området og direkte fra Historielaget

Stokke nedre inviterer Historielaget til bokkveld 3.nov, se info under Lundstein-siden

Årboka for 2016:

- Pressekonferanse på Gjøvik Postkontor 31.okt kl 11:00

- Bokkveld på Gjøvik Bibliotek 17.nov kl 18:30

Utstilling om Gjøvik-Marken i Kauffeldt-gården

Bygruppa har tatt med seg utstillingen om Gjøvik-Marken til Kauffeldt-gården, utstillingen åpner 29.oktober

Bygruppa 2016/17

Svein Erik Strande har sendt over komplett terminliste for Bygruppa, ligger på gruppas side, klikk her

Terminliste for Bygruppa er klar

Gjøvik Historielag, Bygruppe har lagt planen for sesongen 2016/17 og den ligger på gruppas side og i Aktivitetskalenderen

Merkede plasser i Biri

Gjennom flere tiår har Maia og John Landgraff lagt ned stor innsats i å finne og merke plasser i Biri.

Alt er registrert og dokumentert og de ønsker å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle ved at det publiseres her.

Klikk her for å åpne fila med all dokumentasjonen.

Byfest og Turist i egen by