Merkede plasser i Biri

Gjennom flere tiår har Maia og John Landgraff lagt ned stor innsats i å finne og merke plasser i Biri.
Alt er registrert og dokumentert og de ønsker å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle ved at det publiseres her.
Ċ
Gjøvik Historielag,
17. aug. 2016, 01:29
Comments