Linker

  
 
 
 Navn URL Beskrivelse
 Digitalarkivet  http://arkivverket.no/Digitalarkivet Søk i offentlige kilder 
 Gjøvik Gårds Venneforening  http://gjovikgard.no Gjøvik Gårds Venneforening har som formål å støtte initiativer for å skape aktivitet og hyggelige opplevelser for alle som besøker Gjøvik Gård og har i dette arbeidet tett kontakt med Mjøsmuseet.  
 Kulturminnesøk  http://www.kulturminnesok.no/ Søk etter kulturminner registrert hos Riksantikvaren
 Landslaget for Lokalhistorie  http://historielag.blogspot.com/ Landslaget for lokalhistorie (LLH) er paraplyorganisasjon for historielagene, som er landets største kulturvernbevegelse.
 Mjøsmuseet  http://www.mjosmuseet.no/Mjøsmuseet er et kulturhistorisk museum på vestsida av Mjøsa. Museet har administrasjon i Kapp Melkefabrikk, Kapp og Holmen Brænderi, Gjøvik 
 Vestoppland Slektshistorielag  http://www.vshl.no/Vestoppland Slektshistorielag ble stiftet i 1983. Navnet Vestoppland stammer fra den tiden vi hadde Opplandene. Først var distriktet som nå omfatter Oppland og Hedmark delt inn i Christians amt og Hedemarkens amt. Dette distriktet ble senere fylkene Oppland og Hedmark.
 Gjøvik og Toten Slektshistorielag http://slektshistorielaget.no/Laget har til formål å fremme interessen for og kunnskap om slektsforskning. Det skal være et møteforum og bindeledd for de som er interessert i slektsforskning i Gjøvik-Totenregionen
 DIS Norge http://www.disnorge.no


 http://www.disnorge.no/gravminner/
DIS Norge er en frivillig organisasjonen for alle som er interessert i slektsforskning, uavhengig av kunnskap og erfaring. Stor oversikt over kilder til slektsgransking.

Gravminner kan hjelpe deg å finne:
- Gravstedet til dine avdøde slektninger
- Fødsels- og dødsdato til dine avdøde slektninger
- Oversikt over gravlagte på ulike gravplasser
 Nasjonalbiblioteket http://www.nb.no/Nasjonalbiblioteket samler alt av utgitte trykksaker og offentlige dokumenter i Norge. Dette digitaliseres fortløpende, og man kan søke i aviser, bøker, bilder, håndskrifter, radio og film
 Digitalt museum http://digitaltmuseum.no/ Samleside for en rekke museer, her kan man søke på museum, utstilling og objekter
 Lokalhistoriewiki http://lokalhistoriewiki.no/En fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Det er først og fremst frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den dekker, som skriver artikler og laster opp bilder, og både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere.
 Gjøviks Blads lokalhistoriske arkiv http://www.gjoviksblad.noVelkommen til lokalhistorie med lokalavisa, et lokalhistorisk arkiv fra Gjøviks Blad og Totens Blad, med artikler fra Toten og Gjøvik. Noe innhold presenteres i samarbeid med Mjøsmuseet
 Gjøviks tapte historie (Facebook-side) https://www.facebook.com/Her legges det ut smått og stort fra Gjøviks historie, bilder, filmer, historier mm
 Fåberg Lillehammer Historielag http://www.faberghistorielag.no/Hjemmesiden til historielaget i Fåberg og Lillehammer
 Ringsaker Historielag http://www.ringsakerhistorielag.noHjemmesiden for historielaget i Ringsaker