Gjøvik Historielag

Viktig informasjon (mer informasjon under Nyheter og Aktivitetskalender):

- Årbok for 2022 kommer i salg både hos utsalgssteder og fra grupper i løpet av få dager. Kan allerede nå kjøpes i Kauffeldtgården.

- Boka om Hunn er fortsatt i salg - flott gave til andre om du allerede har den selv! Se mer info her og her,
- Årbokkomiteen tar gjerne imot stoff til årboka, ta kontakt!

Om Gjøvik Historielag
Gjøvik Historielag ble stiftet i 1974. Lagets formål er å vekke interesse for lokalhistorie og ta vare på og formidle minner fra vår fortid. Gjøvik Historielag er en av få foreninger som dekker hele kommunen. 
Laget ble stiftet 10 år etter at Biri, Snertingdal, Vardal og Gjøvik gikk sammen til en kommune i 1964 og har bidratt til å knytte kommunen sammen. 
Gjøvik Historielag er nært knyttet til Eiktunet Kulturhistorisk Museum. Vi er med på å arrangere den årlige familiedagen der. Da blir det liv ute og inne med aktiviteter av historisk karakter, og med mye sosialt samvær.

Undergruppene
For å øke aktiviteten har medlemmene dannet lokale grupper rundt om i kommunen. Gruppene er ulikt organisert og arbeider med lokale ideer og prosjekter.
Ta kontakt med gruppene for nærmere informasjon. 
De enkelte gruppene - klikk her.  

Medlemsbladet Gjøvik-Krøniken
Gjøvik Historielag gir ut medlemsbladet "Gjøvik-Krøniken" to ganger i året, vår og høst.
Her informeres det om hva som skal skje, og oppsummerer det som har skjedd.
Krøniken er et viktig bindeledd mellom laget og medlemmene.
I Krøniken kan du også finne opplysninger om dato og klokkeslett for forskjellige aktiviteter i hele kommunen i regi av Gjøvik Historielag og undergrupper.
(Krøniken - klikk her).

Årboka
Hver høst gir Gjøvik Historielag ut Årbok for Gjøvik og Tverrdalene, og den er en svært viktig del av Historielagets arbeid. Den inneholder lokalhistoriske artikler fra alle deler av kommunen og er rikt illustrert.
Ellers har vi gitt ut en rekke bøker og hefter som er til salgs hos bokhandlere og butikker i  distriktet.

(Bokliste - klikk her)

Gjøvik Historielags lokale grupper rundt om i kommunen står for de fleste aktiviteter, slik som:
  • Fotturer i lokale miljøer, bussturer, samt møter.
  • Deltar ved restaurering av kulturminner.
  • Merking av gamle veier, stier og boplasser. Registrering av kullmiler, fangstgroper, gravhauger og
    jernutvinningsanlegg - kort oppsummert: alt som har med menneskelig aktivitet å gjøre opp gjennom historien.
  • Stedsnavnregistrering
  • Vi har brent kalk i gammel bondeovn i Snertingdal.
  • Deltatt i utgravinger og tatt pollenprøver flere steder i Snertingdal.
  • Innsamling og registrering av bilder og annet historiestoff i samarbeid med arkivet på Eiktunet og til årbokarbeidet og andre publikasjoner.
Medlemskap

Gjøvik Historielag har ca. 600 medlemmer og vil gjerne ha flere. Vil du bli medlem, send oss en e-post eller gå til vår kontaktside.

 Medlemskap Årskontingent
 Enkeltmedlemmer kr 200
 Familie kr 250
 Bedrifter og foreninger kr 500
Postadresse: Gjøvik Historielag, Postboks 1279, 2806 Gjøvik.