Årbok og andre utgivelser

Gjøvik Historielag utgir Årbok for Gjøvik og Tverrdalene, den kom for første gang ut i 1978 og siden 1995 har den blitt utgitt hvert år.
I tillegg utgis det temabøker av enkeltforfattere.

Årbokkomiteen er ansvarlige for arbeidet med innsamling og tilrettelegging av artiklene til årboka.
Vi vil gjerne kontaktes med alt fra ideer via råmateriale til ferdige artikler, ta gjerne kontakt direkte med medlemmene eller ta det via Historielagets kontaktside.

Årbokkomiteen for 2021 består av:
 Navn Tlf E-post
 Odd Martin Hesjadalen, redaktør 926 69275 Odd Martin Hesjadalen
 Frank Solbakken  Frank Solbakken
 Bjørn Sivesind 902 27235 Bjørn Sivesind
 Bjørn Myhre 906 07741 Bjørn Myhre
 Werner Hansen, bildeansvarlig 947 87050 Werner Hansen
 Erland Hvalby 952 79459 Erland Hvalby
Undersider (2): Bokliste Årbok-register
ą
Gjøvik Historielag,
31. okt. 2021, 13:15
ą
Gjøvik Historielag,
31. okt. 2021, 13:15
Comments