Gjøvik Historielag, Bygruppe

Terminliste 2017-18

 Dag-dato 

 Kl

 Sted

 Aktivitet

 24.jan 11:00 Kauffeldtgården Årsmøte, Onsdags-treff
 3.feb   Grafisk Industri i Gjøvik ved Per Furseth
 3.mars   Virksomheter langs Hunnselva som
  utnyttet dens vannkraft
 7.apr   En Gjøvik-bedrift presenterer seg
 5.mai   Mimredag med barneleker og -sanger
Onsdagstreff i Bygruppa 15.11.2017 i Kauffeldtgården, 11 stk til stede

Ove hadde meldt forfall og skrev samtidig at han hadde hatt møte med Terje Solheim i Mustad. Han var villig til å komme på et lørdagsmøte hos oss, vår eller høst 2018, for et foredrag om fabrikken.

Dag snakker med de nye eierne av Samfundet for å avklare om det er muligheter for oss en eller flere lørdager kommende sesong. Vi bestiller en dag hver i februar, mars og april hvis mulig.

Dag

Lissie rapporterte fra filmfremvisningen på alders- og sykehjemmene. Interessen varierte mellom søvn og mange oppegående og levende interessert som fortalte sine historier om det de så. Erland har vært med rundt. Ikke hele filmen har vært vist, resten kan bli til nye filmkvelder de samme stedene. Biri og Snertingdalen gjenstår.

Lissie

Arve har vært rundt på de samme institusjonene og plassert bokreoler sammen med Alfa Installasjon og pressen. Svært positiv mottakelse på Haugtun og i Åslundmarka.

Arve

Vi tar kontakt med Bjørn Myhre og spør om han kan lage en avdeling på nettsidene våre med informasjonene vi nå samler inn, slik at alle medlemmene i Gjøvik Historielag får passordbeskyttet adgang til alt materialet.

Svein Erik

Dag har hatt mye å gjøre med Tore Stangs utstilling på Kauffeldtgården. Den står ut denne uka og tas ned fk lørdag etter kl. 15:00. Det har vært lite besøk. Det ble en kollisjon med Mjøsmuseet som hadde planlagt et møte samme sted uten å sjekke om det var ledig. Det ordnet seg med en samkjøring.

Dag

Dag har hatt kontakt med Solveig Olsen som har mange fotos fra Leia.

Dag

Neste onsdagstreff er siste dette året: minijulebord. Det inviteres spesielt, egenandel kr. 50 og påmelding mandagen før til Svein Erik. Dag ordner med innkjøp.

Svein Erik

Dag

Knut Jørgen viste et program for turnstevne på 30-tallet

Knut M. lager DVD’er fra gamle filmer. Han redigerer filmene våre slik at de får noen færre episoder, men som varer lenger slik at det blir tid til å feste oppmerksomheten på dem og vi kan knytte kommentarer til dem.

Knut.

Tormod hadde hjulpet Lissie med å lete etter opplysninger om begravelser. Det er i ministerialboka en bør lete, det er «hovedboka». Saken gjelder begravelser innenfor eller utenfor kirkegårdsmuren av folk som har begått selvmord.

Arve samler opplysninger om alle gamle gårder i Gjøvik og skanner bilder, avisutklipp og annet og samler dem i mapper på hvert enkelt kvartal i byen. Dette skal bli en bortimot komplett dokumentasjon om de enkelte husene. Det vil bli et hjelpemiddel i arbeidet med å bevare de få gamle hus som er igjen i byen.

Arve har kontakt med Geir Wiklund Olsen – etterkommer etter «Patent-Olsen» som eier to hus tvers overfor «Melkebaren» i Øvre Torvgate, etter dreier Rud. Disse er han interessert i å ta vare på selv om han har fått svært gode tilbud på å selge. Vi bør få ham med på laget og fronte arbeidet med å ta vare på de verneverdige husene i Gjøvik.

Arve

Tore har forespurt på OA om å få bruke deres fotoarkiv, men har ikke fått svar. Han purrer på Henning Gulbrandsen.

Tore viste et utklipp fra Aftenposten der historiske bygninger har blitt utstyrt med store gedigne blå skilt som forteller om deres historie. De kostet kr. 7500 per stk. og det bør være mulig å få gårdeierne til å sponse slike. De vil kunne bidra sterkt til å beskytte de verneverdige bygningene og gi dem et kvalitetsstempel.

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene.

Lissie

Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder.

Dag: vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen.

Se dagens referat!

Knut

Lissie

Erland

Svein Erik

Onsdagstreff i Bygruppa 18.10.2017 i Kauffeldtgården, 13 personer til stede

Lissie hadde forfall og Dag ledet møtet. Startet med å referere fra forrige onsdagstreff.

Hjelpere til å henge opp bilder 3/11 er i orden

Dag

Møtet med folk fra Leia er planlagt, det blir en årbokartikkel

Dag

Dag har tatt opp med Historielaget om å samarbeide om Mimredagen 2018 på Gjøvik Gård, må også ha med Mjøsmuseet. Dagen blir siste lørdag før «Toner fra Tunet».

Dag

Arve har kontroll på utsetting av årbøker på institusjonene. Tilsvarende på skolene er foreløpig ikke i boks da det er vanskelig å skaffe sponsorer.

Arve

Arve og Arne presenterte bilder av gamle hus før og nå, i Gjøvik. Disse kan tas med på lørdagsmøtet 4/11. Arve gikk gjennom prosedyrene som kommunen har å holde seg til når det er spørsmål om å rive hus. Han og Lissie planlegger Bygruppas initiativ overfor kommunen for å få til et mer pietistisk syn på det som mange betrakter som «gammelt brask».

Arne,

Arve, Lissie

Åge har snakket med sin bror Bjørn Evensen om at byggeskikk må være med i kommuneplanene.

Dag foreslår å arrangere byvandring til våren fra Kvisgårdshjørnet til Kaffistova. Da vil mange av de verneverdige bygningene kunne studeres og kommenteres.

Dag

Vi har fått avbud på lørdagsforedraget i februar. Arve forsøker å arrangere byvandringen da, etter en kort / kald vandring går vi inn til kaffeservering (Kaffistova?)

Arve

Arve hadde nye opplysninger til Edins artikkel om sin fars bedrift «Solid Møbelfabrikk» og Olaf Antonsens slekt, de hadde både østre og vestre Hørstadstuen samt Tømmerhol.

Tore Hansen ønsker å få til et by- eller industrimuseum. Ove jobber fortsatt med kontakten med Mustad-ledelsen.

Tore, Ove

Odd Martin skriver for årbokartikler og Gjøviks Blad.

Bjørn Blichfeldt har overlevert sin far Leif Blichfeldts arkivmateriale til Mjøsmuseet. Det er bestemt at Historielaget / Bygruppa skal disponere materialet som skal oppbevares på Kauffeldtgården. Lissie etterlyser arkivskap som materialet var i. Vi har startet arbeidet med å få en grov oversikt over innholdet.

Lissie,

Svein Erik

Dag fortalte at Meieribygningene i Øvre Torvgate nå er helt strippet innvendig

Arve fortalte om en beretning han hørte på besøket på gravlunden, fra Roald Høgberget. Den 20 april 1940 lå det en tropp øverst på gravlunden, der krematoriet ligger nå, og ventet på de tyske styrker. Det kom en lastebil med norske soldater opp Hunnsvegen som ved en feil ble beskutt og en nordmann skulle ha blitt drept. Er det noen som kjenner til denne episoden?

Arve

Alle

Ove har bedt Mustads ledelse om et møte og har en rekke ønsker om hjelp til lokalhistorien, blant annet hustufter ovenfor Brusveen gård. Det vil være fornuftig å arrangere en vandring dit til våren før det vokser til igjen med nytt buskas.

Ove,

Arve, Ove

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene.

Lissie

Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder.

Dag: vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen.

Knut

Svein Erik

Onsdagstreff i Bygruppa 04.10.2017 i Kauffeldtgården, 13 stk til stede

Lissie har mottatt mail fra kunstforeningen som har reservert utstillingslokalene i Kauffeldtgården uke 43-45.

Lissie

Filmene for visning på institusjonene er ferdig, kontakte Tove L. om datoer

Lissie

Dag hadde fått et flott fat (forniklet) med motiv fra Hovdetoppen, fra Laila Hveem.

Byvandringen på lørdag: Erland har laget plakat. Dag ordner kaffekanner og Lissie koker kaffen for servering ved kirka. Dag kjøper boller til kaffen, det er gratis, men vi tar med en glassbolle for frivillige bidrag.

Dag,

Lissie

Anne-Lise fortalte om et lokalhistorielag som har fått scannet alle sine årbøker og lagt ut på nettet. Kan dette være noe for oss? I tilfelle må det innhentes tillatelse fra alle forfatterne, evt. deres arvinger. Det er støtte å få til et slikt arbeid.

Odd Martin: NTNU-studenter har laget en Gjøvik-app som viser til alle statuer og byster i byen. Et utmerket tiltak, kanskje vi kan bidra med ytterligere opplysninger / steder? Lissie har et manus fra før, som ingen brukte, dette kan de få. Odd Martin tar kontakt med de studentene som Gjøviks Blad har snakket med.

Han er negativ til nedbygging av Nedre Stokke i forbindelse med evt. nytt storsykehus. Dette støttes da det er en verdifull, historisk gård med mange fornminner.

Odd Martin

Åge lager en rapport om Leia på bakgrunn av innspillene på byvandringen i Leia. Kulturminneforvaltningen ønsker en oppsummering av dette arrangementet:

Åge,

Lissie

Dag er ferdig med utstillingen, det var mange som var overrasket over at det var en gjøvikenser som hadde fått til en slik flott produksjon. Ca 500 signerte i gjesteboka og det var flere som ikke skrev seg inn der. Odd Martin skriver om Tore Stang til årboka. Utstillingen skal opp igjen på Kauffeldtgården når det blir ledig der.

Odd Martin

Dag har vært i kontakt med de nye eierne av Arbeidersamfundet. Møtet 4/11 er klarert, men det var mye om og men med de videre planene våre. De fikk datoene framover, men ønsker at vi bruker andre ukedager enn lørdag. De skal koste på mye, og hva da med prisen på leie? Vi må se på alternativer, f.eks. biblioteket.

Lissie

Dag har en idé om et litt større arrangement for Mimredagen 2018, for eksempel sammen med historielaget og Mjøsmuseet, sangleker på Gjøvik Gård.

Vi samler utklipp til en scrapbook for Bygruppa.

Svein Erik

Arne har sett at noen utgaver av avisa Samhold nå er scannet i Nasjonalbiblioteket

Arne hadde md bilder av gamle hus som Arve fikk. De sammenholdes med nye bilder og Arve setter opp materialet for sammenligning. Det er flere hus som er tatt godt vare på, dette må berømmes, samtidig som vi kritiserer dårlig stell av andre verneverdige hus. Lissie har den forrige verneplanen, hun organiserer et formøte, før henv. til kommunen.

Arve

Arve har levert råmanus om Solid Møbelfabrikk til Edin som leser korrektur.

Arve, Edin

Arve har skaffet sponsor - Alfa Installasjon - til utsetting av bokhylle med årbøker på institusjoner. Noen må lage hyllene. Han har også laget et hefte med innholdet i alle årbøkene.

Arve

Johs Olsen vil ha årets årbøker for salg.

Arve

Arve: Hva gjøres med skulpturene på Nytorvet? Lissie: Det er bevilget penger til å sette dem opp ved brua som skal komme ved Gjøvik Gård, men flyttingen er utsatt pga usikkerhet om ny vei til Farverikvartalet. Etterlyse vedtak i saken.

Lissie

Arve har hatt kontakt med en dame fra kommunens gravlundforvaltning som vil være med på -vandringen. Vi bør ta bilder av alle gravminnene og legge til familiekommentarer. Lissie sjekker hva vi sitter på allerede. Det finnes også et kirkegårdskart.

Lissie

Erland har bilder av mange garder i Vardal som han ikke har navn på. Han ble invitert til Vardalsgruppa der det er mange lokalkjente som kan hjelpe.

Erland

Erland og Arne viste til slutt de filmene som er laget til den kulturelle spaserstokken.

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene.

Lissie

Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder Dag: Vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen.

Knut

Svein Erik
Onsdagstreff i Bygruppa 20.09.2017 i Kauffeldtgården, 12 pers til stede

Lissie nevnte noen punkter fra forrige onsdagsmøtes referat, bl.a. Kjell Roger Hansebråten, håndverker på Mjøsmuseet, sitt arbeid med Mustadøkser. Ove Viken kunne nå vise fram varekatalog for økser ca 1920. Han lager en kopi til Kjell Roger. Økseproduksjonen på Mustad startet på Åmot i Hunndalen.

Fra oppfølgingssaker er kulturminnedagen nå fullført med Dag og Åges omvisning i Leia

Ove

Markensutstillingen med Tore Stang er ferdig planlagt, siste finpuss foregår i dag, åpning i morgen.

(Se bilde fra åpningen, kopiert fra Dags presentasjon på Gjøviks Tapte Historie.)


Dag

Byvandringen i Leia var meget vellykket, neste 80 deltok og runden tok 2 timer mot 1 som planlagt, da det var mange som kom med bidrag og det var god stemning.

Dag samler noen gamle Leia-folk for bilder og dokumentasjon.

Dag

Dag har avtalt med Arvid Kjeldsen, tidligere byveterinær i Gjøvik, at han kommer på lørdagsmøtet april 2018 og presenterer stoffet sitt fra «Mat Miljø og Helse».

Dag

Lørdagsmøtet i november er ikke bestemt. Kan filmdagen legges dit?

Dag sammenkaller ei gruppe til å planlegge denne: Arne, Odd Martin, Erland og Knut.

Dag

Dag har fått to filmer av Tos Kristiansen, Knut ser gjennom og plukker ut det som er relevant.

Knut

Bygruppa har fått et gavebrev fra DNB Gjøvik der de donerer et treskjærerarbeid av Barstad som vi skal stille ut på forskjellige offentlige steder i byen. Dag organiserer overrekkelsen.

Dag

Lissie har registrert at Per Sandvik har samlet mye stoff inkl. bilder fra Kampen og Klippen. Vi bør inngå et samarbeid med ham om disse og andre bydeler. Svein Erik lufter ideen med ham fk helg. Han kan inviteres til et onsdagsmøte for diskusjon.

Lissie

Svein Erik

Svein Erik orienterte om «navn i Gjøvik». Det er viktig å illustrere stoffet med bilder av de omtalte personer og steder. Erland hjelper til. Lissie har omtalt prosjektet i historielagets styre der det var interesse for å utgi et hefte eller bok med stoffet.

Vi må finne en god måte å produsere den på. Per Furseth kan muligens bistå.

Kulturstyret i kommunen har nettopp vedtatt nye retningslinjer for støtte til frivillige lags kulturarrangementer. Det kan gis inntil 10.000 kroner per arrangement, behandlet administrativt.

Svein Erik

Thormod er tilbake i jobben med barnehagen ved idrettsplassen, den som senere ble flyttet til Fengselssletta (Eidsvolds plass).

Arve jobber med avviklingen av Lilleengens eiendom Hunn i 1946-47.

Vi ønsker å bevare gamle hus, og Arve foreslår at Arne tar bilde av de mest bevaringsverdige som fortsatt eksisterer og sette bildene sammen med eldre bilder for å vise hvordan utviklingen har fart med dem. Slike eksempler må tas med til kommunen, både der det er gjort bra bevaring og der det ikke har skjedd. Lissie har funnet igjen den gamle verneplanen for Gjøvik og lager en ny oversikt da mange av bygningene fra da, ikke eksisterer lenger. Hun samler nå stoff og vil lage en liste til neste møte.

Lissie

Arve har ordnet med at Johs Olsen selger årbøker i butikken. Videre jobber han med å få til sponsoravtaler med bedrifter der det settes ut bokhyller med årbøker på institusjoner der sponsoren får presseomtale ved overrekkelsen.

Arve forbereder byvandringen 7.10. på Hunn kirkegård med påfølgende tur til dagens Gjøvik kirke. Han lager et hefte til utdeling til frammøtte og et fyldigere notat for historielagets dokumentasjon. Lissie og Arve lager annonse som Dag sender avisene. Erland lager plakat.

Arve Lissie Dag Erland

Edin arbeider med møbelfabrikken Solid

Arne har laget Gjøvikfilm med fire bolker á 15 minutter.

Ove fortalte om samlingssteder for Mustadansatte, mange arrangementer på Lompa samlet ansatte, men også lenger opp i Mathias Topps veg var det et samlingssted: Flaggstanghaugen.

Ove skal ha nytt møte med Terje Solheim i uke 40 for å følge opp planene i industriparken.

Ove

Den kulturelle spaserstokken. Arne har redigert film med fire bolker á 15 minutter med pauser. Den skal foreløpig vises på 6 institusjoner, midt på dagen.

Arne

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene.

Lissie

Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder Dag: Vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen.

Knut

Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 06.09.2017 i Kauffeldtgården, 15 pers til stede 
Kjell Roger Hansebråten, håndverker på Mjøsmuseet, samler på økser fra Mustads økseproduksjon i Gjøvik og på Lysaker. Han hadde med et utvalg som han viste fram. Hans ønske er at noen kan melde seg og fortelle hva de forskjellige merkene på øksehodene betyr.Ring gjerne KRH på 94786587
 

Fra venstre: Kjell R. Hansebråten, Arve Thune, Åge Willy Larsen, Edin Antonsen og Lissie Norland. Kjell oppfordres til å skrive årbokartikkel, Svein Erik lager notis til Krøniken.

Foto: Svein Erik Strande
Alle må være på vakt og varsle Kjell.
Etter visning av økser var det kaffe og samtale rundt bordet.  Åge
Byvandringen til lørdag starter kl. 11:30 på Nytorvet. Åge refererte ruta. Arve
Lissie refererte fra styremøtet i Bygruppa, byvandring 7.10. Hunn kirkegården og kirka Arve
Noen som vet mer om Martin Strerri? Arve finner fram det han vet og skriver det ned Arve
Den kulturelle spaserstokken. Arne K. redigerer film til ca ½ t og legger inn pauser. Den skal foreløpig vises på 6 institusjoner, midt på dagen.  Arne
Arve: Vi bør levere bokhyller til hjemmene med årbøker og få med firmaer til å sponse disse, og få dekket overrekkelsen i avisene Arve
Markensutstillingen: Tore Stang har laget en plakat for denne, han vil og selge signerte plakater. Odd Martin vil ha et møte med ham fredag f.k. Odd Martin
Svein Erik refererte fra arbeidene med Rambekk-gårdene og med navneheftet Svein Erik
Odd Martin arbeider med Gjøvik Kinos historie. Odd Martin
Åge Willy poengterte at dagen var 70-årsdagen for restart av Gjøvik Guttemusikkorps. Fortalte så om Trygdekontorets bygg fra 1958 som ble malt med to-komponentmaling av Eivind Solberg som var trompetist i Big Chief Jazzband. Han skriver ned dette Åge Willy
Terje jobber med årboka, skriver om Jemtland, samarbeider med Ola Ødegaard, samler muntre historier fra Gjøvik og forbereder kåseri om Vindingstad. Terje
Arve har vært i kontakt med Kjell Hovde som skriver om Lilleengen. Arve holder på med årbokartikkel om Karl Overn. Arve
Knut lager DVD av de få filmene han har fått. Knut
Lissie og Arve lager et avisinnlegg i Bygruppas navn, med kritikk av kommunens slappe holdning til å bevare gamle bygninger i Gjøvik. Arve
 Lissie
Åge foreslår at vi i Bygruppa bidrar til Bjørn Rognstads kultursti langs Hunnselva, med informasjon / infoplakater om de ulike stedene og deres historie. Åge
  
Oppfølgingssaker  
Industrimuseum for Gjøvik Ove, Dag
Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene. Lissie
Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder Dag: Vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen Knut
Lissie orienterte om kulturminnedagen til høsten. Vi har nå arrangert to grensevandringer langs grensa fra 1921. Vi skal forsøke å få til et samarbeid med Gjøvik kommune i år om temaet «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Vi kan lage til noe til vår septemberlørdag: byvandringen i Leia. 
Lissie

Åge
Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 24.05.2017 i Kauffeldtgården, 11 stk til stede 
Lissie hadde forfall og Erland ledet møtet, som var det siste før sommerferien 
Referatet fra sist, ble nevnt, Svein Erik prøver å levere det til de som ikke har e-post. Å kopiere det inn i en tekstmelding gikk ikke, han forsøker videre. Et forslag: skriv et brev!Svein Erik
Håvard hadde ordnet materialet vi fikk fra Byhistorisk vedr. Bassengparken. Det er arkivert i Kauffeldtgården og er tilgjengelig for de som er interessert i å bruke det til utstilling, årbokartikkel eller lignende. 
Rolf Bjørn har vært aktiv i settefiskproduksjonen i Bassengparken og kan fortelle mye om denRolf Bjørn
Arkivet inneholder også mange andre temaer fra Byhistoriske sine Utstillinger 
Ove holder kontakt med Mustad AS’ ledelse og skal forsøke å finne gamle kart/tegninger over Hunnselva.
Han skriver om Autoline og tar sikte på årbokartikkel 2018
Ove
Rolf Bjørn fortalte om rektangler i bakken på ei slette i lia mellom Brusveen gård og Hovdetoppen. I syd for ruinene på toppen er det en bratt skrent ned mot Brusveen, denne kalles Solberget. Nedenfor Solberget ligger den nevnte sletta og Rolf Bjørn mener at sporene der er rester etter dyregraver. Ellers forteller han om mineralet melkekvarts som det finnes rikelig av i området. Det har vært tatt ut bruddstykker av denne til bruk i redskaper med skarp egg. Rolf Bjørn
Arve planlegger en vandring langs «Middelaldervegen» mellom Skjervenbakken og Øgardsjordet. Dette er en hulvei som er dannet ut fra en smal vei for gående og/eller hester og andre dyr før det kom hjulredskaper i bruk.
Han forteller også om en lignende trasé på Gryte i Vardal som de planlegger å rydde. Det er svært vanlig at det vokser hassel langs disse gamle veiene. Det kan ha sammenheng med at veiene ble anlagt på lyse og tørre steder som ble tidlig farbare om våren. Han viser til at det finnes hassel langs hele traseen mellom Nordlia og Fluberg.
Arve
Arve fortalte om gårdsstrukturen i Vardal (i dalen, ikke kommunen). Utgangspunktet for de gamle vikingetidsgardene (med navn som ender på –stad) var at alle måtte ha et jorde som sørget for kornproduksjon og mat til gården folk over vinteren. Disse arealene lå / ligger midt i lia, ikke for høyt (tidlig frost) og ikke nede i dalbunnen der det ikke var naturlig drenering.Arve
Hvor i Gjøvik har det vært sirkus? Tranberg, Felgselssletta, Wangssaga (der Strand Hotell ligger i dag) og Fastland. I Røverdalen var det bare tivoli i forbindelse med Gjøvik-Marken. Har noen mer kunnskap om dette? Meld inn til: Håvard
Bjug Ringstad er nå leder for Gjøvik Gårds Venneforening og skriver til oss at de er nominert til GOBB-prisen. Han ønsker at vi stemmer på dem ved å gå inn på https://no.surveymonkey.com/r/GOBBprisen17  
Knut har ikke fått svar fra OA etter henvendelse om evt. arkiv etter TV Innlandet.Knut
Erland refererte fra Barstadutstillingen som nå er tatt ned. Det var bra frammøte, bl. a. over 100 på åpningsdagen. Kunstforeningen som vi samarbeidet med, samler inn opplysninger om flere arbeider av Oddvar Barstad for å lage en katalog over hans verk.Erland
  
Oppfølgingssaker
 
Industrimuseum for Gjøvik. Ove, Dag
Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene Lissie
Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder Dag: Vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen. Knut
Svein Erik tok opp igjen beretningene om hustufter i åsen ovenfor Brusveen. Ove kan se mer etter på gamle kart og Lissie forsøker å finne de gamle orienteringskartene hun mener å ha sett disse inntegnet på. Rolf Bjørn fortalte at det har vært fangstgraver/fallgraver i dette området. Svein Erik
Lissie orienterte om kulturminnedagen til høsten. Vi har nå arrangert to grensevandringer langs grensa fra 1921. Vi skal forsøke å få til et samarbeid med Gjøvik kommune i år om temaet «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Vi kan lage til noe til vår septemberlørdag. Lissie
Svein Erik

 Onsdagstreff i Bygruppa 03.05.2017 i Kauffeldtgården, 13 pers. til stede 
Edin hadde med bilder og en film med diverse lokalhistorisk innhold, bl.a. Sommer på Eiktunet 1999 og Gjøvik Historielag på Mustad-besøk. Håvard overtok filmen for digitalisering. Håvard
Werner ble innkalt til møtet og overrakt bursdagspresang og stor takk for all hjelp som Historielaget få av ham og Museet. 
Håvard har et lerret for filmfremvisning osv. som han tar med på neste onsdagsmøte.Håvard 
Lissie oppsummerte arbeidet med utstillingsåpningen, skaffe vakter, plakat: Erland og montering torsdag ettermiddag. 
Landslaget for lokalhistorie holder årsmøte i Gjøvik til helga, historielagene på Toten og Gjøvik arrangerer, Mjøsmuseet ordner omvisning, > 60 stk. 
Anne-Lise orienterte om reorganisering av Oppland Historielag. Dette har sovet i mange år, men lagene i Gudbrandsdalen og Valdres har organisert seg i hvert sitt regionlag. Det sovende fylkeslaget vil bli avviklet og et nytt regionlag for Jevnaker, Gran, Land, Toten og Gjøvik blir opprettet i september i år. Anne-Lise har tatt på seg å stå for dette.
Det blir to korte årsmøter med litt program ekstra, for eksempel stedsnavnprosjektet.
 Anne-Lise
Det blir utflukt til Eidsvoll og Mjøssamlingene den 20. juni, dersom minst 25 melder seg på.Odd Martin 
Lissie ønsker bilder fra øverst i Storgata (den rette delen, mellom Trygdekassa og Gullsmedsvingen)Alle
Vi bør skaffe mange flere til å betjene inngangen til Eiktunet-dagen 27. august. Sist ble det lange køer og mange negative reaksjoner. Edin har sittet i denne komiteen i mange år og ønsker seg flere medhjelpere.Alle som kan 
Svein Erik deltar som Historielagsmedlem på OA’s videokurs for mobiltelefoner 11. mai.Svein Erik
Rolf-Bjørn har sett etter opplysninger om to navn, men har funnet lite om «Henniken» og «Kristian Kriger». Han fortalte om Ernst Robert Nielsen som skar ut portaler til Tranberg og Gjøvik Gård. Han vil se etter om det finnes bilder av disse. Han skriver ned det han vet, Lissie kan bidra.Rolf Bjørn 
Ove har vært med Arve Th. og snakket med Hans Forseth; det kan bli årbokartikkel.
Ove skriver om Mustad Autoline i samarbeid med Frode Pedersen.
Ove kan låne historielaget et sett båndopptak med gamle Mustad-pensjonister for digitalisering.
Ove 
 Odd Martin fortalte en anekdote fra den fiinere kolonialforretningen til Klevenberg i Vingården, en kunde proklamerte: Je vil itte kjøpe mer ost hær, dom bære etopp’n! Han leter etter etterkommere etter Guttorm Granum, Gjøvik Hotell.Odd Martin 
 Bjørn arrangerer årets Gjøvik-mesterskap i stikkekastingBjørn 
 Knut samler gamle filmer fra Gjøvik. Forsøkte å etterlyse i avisene men fikk bare inn to stk. første uka, så ble det stille. Han forhører seg i OA om det er noe arkiv etter TV-Innlandet derKnut 
 Bjørn foreslår at vi legger inn en fast post på lørdagsmøtene der vi på fem minutter presenterer våre prosjekter og oppfordrer folk til å bli med. 
  
Oppfølgingssaker 
Industrimuseum for Gjøvik.Ove, Dag 
Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene, onsdag 10.5. Han er nå ferdig med Biri som er bra dekket.Lissie
Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder Dag: Vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen.Knut
 Svein Erik tok opp igjen beretningene om hustufter i åsen ovenfor Brusveen. Ove kan se mer etter på gamle kart og Lissie forsøker å finne de gamle orienteringskartene hun mener å ha sett disse inntegnet på. Rolf Bjørn fortalte at det har vært fangstgraver/fallgraver i dette området.Svein Erik 
 Lissie orienterte om kulturminnedagen til høsten. Vi har nå arrangert to grensevandringer langs grensa fra 1921. Vi skal forsøke å få til et samarbeid med Gjøvik kommune i år om temaet «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Vi kan lage til noe til vår septemberlørdag.Lissie

Svein Erik

Onsdagstreff i Bygruppa 19.04.2017 i Kauffeldtgården13 stk til stede

 

Møtet der Arne Julsrud Berg og Inger Christine Årstad kommer på et av onsdagsmøtene våre, er utsatt

Lissie

Knut var forhindret, men Arne som han hadde samarbeidet med for å samle gamle Gjøvik-film-snutter, viste fra eksempler på hva de hadde funnet, bl.a. på Nasjonalbiblioteket nb.no. En samle-DVD på 45 min. egner seg godt til å ta med på gamlehjem og lignende for å vise. Den kan kanskje lages slik at den kan selges?

 

Bjørn ordnet med innsamling til minne om Edvard Bjørge som døde 9. april.

 

Svein Erik har avsluttet gjennomgangen av Guldborg Lihagens utklippsbøker. Mye av materialet kopieres og legges i emnearkivet. Hva med å lege ut på digitalt museum?

Han etterlyste erfaringer / kunnskap om bruken av potetgras i silofôr til husdyr under krigen. Arve kunne bekrefte at dette ble frarådet, da det er giftig.

Svein Erik

Rolf Bjørn fortalte om flaggstriden 1900, viste fram et forstenet sjøpinnsvin, glassbit fra Biri Glassverk og gamle spikere fra Mustad. Han husker «Henniken»godt og vil skrive ned / fortelle det han vet. Lissie samler dette materialet.

Rolf Bjørn 

 

Lissie

Odd Martin kunne fortelle av Arbeidersamfundet i Gjøvik var først ute med å bruke det rene norske flagget.

Han foreslår å arrangere en rusletur i byen til utvalgte statuer og skulpturer. Evt. rundt på Hunn kirkegård og se på kjente folks gravminner, Rolf Norland kan spørres om å fortelle her.

 

 

Odd Martin

Bjørn leter fortsatt etter hvem som har trefiguren i sitt eie, den som Bjarne Smedhaugen viste bilde av på Gjøviks Tapte Historie. 

Sven Barstad har mye Barstad-materiale etter sin onkel, som vi kan låne til utstillingen.

Vi er sikret vindusplass i to forretninger i Storgata til reklame for utstillingen.

 

Bjørn

Sigbjørn er ferdig med Totenpopens historie, den kommer snart i salg. En utstilling i den sammenhengen er planlagt på Holmen Brænderi ved siden av glassutstillingen. Han jobber med den lokale industrihistorien og er spesielt ute etter stoff om Ola Kongshaug og hans deltagelse i «Bik Bok»-kleskjeden. For øvrig alt om teko-industrien er av interesse. Rolf Skonnhovd kan kanskje fortelle om dette. Historielaget hadde utstilling om tekoindustrien i Gjøvik og Arve har bilder av alt materiale derfra som han kan låne bort. Lissie har mye materiale fra arbeidet med å lage «Gjort på Gjøvik».

 

 

 

Sigbjørn

 

Arve

Lissie

Arve holder på med en årbokartikkel sammen med Odd Martin om «Iversen-historier». Han leter etter plasseringen av hus osv. ved Hunnselva / Brufoss og i Hunndalen. Ove ser etter gamle kart i Mustads arkiver og Lissie har purt Hunton om de har noen kart.

Arve har flere kart til skanning hos Bekkevold; han har og funnet en betongkonstruksjon fra «Damhuggu». Leter etter rester av kanalene til Lilleengen-bedriften. 

 

Arve

Lissie har fått en forespørsel om det er noen som vet noe om etterkommerne etter Backstrøm / Gjøvik Hotell.

Hun jobber med et av Gjøviks eldste hus, der Bruktbua øverst i Storgata holder til. Når hun blir ferdig med Farverikvartalet er det kvartalet rundt Skattumsgården og nabohusene på andre sida av gata, hun samler stoff om. Dette er på bruket Nyholmen.

 

 

Lissie

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder

 

 

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 22.03.2017 i Kauffeldtgården 
 12 pers til stede
Lissie har snakket med Arne Julsrud Berg om historielaget – bygruppas bekymring for bygningsvernet i Gjøvik. Han vil ta med seg Inger Christine Årstad og komme på et av onsdagsmøtene våre, helst 19. april evt. 3. mai. Kommunen har parallelt med oss også startet en vurdering av verneverdige bygninger. Lissie
Edin har arbeidet med slekt, produkter og bilder fra Solid Møbelfabrik til en årbokartikkel.  Edin
Svein Erik viste to oversikter over arkivmateriale som er tilgjengelig for alle på Kauffeldtgården: Videoer og bilder på CD / DVD og arkivnøkkelen for temaarkivet med avisklipp og lignende. Videre ble det informert om de mange avis-utklippsbøkene fra Guldborg Lihagen. Arbeidet med gatenavnprosjektet fortsetter. Bjørn foreslår at vi tar initiativ til oppsetting av skilt på de mest kjente stedene med egne uoffisielle navn. Han setter opp ei liste over aktuelle navn. Svein Erik


 Bjørn
Rolf Bjørn poengterte at det var vannets dag. Han har en lampe som han vil donere til historielaget – bygruppa, den hang på jernbanestasjonen inntil det kom elektrisitet dit. Videre hadde han noen skrifter om røverne i Røverdalen og politivedtektene fra 1930, som vi kopierte til vårt arkiv.

Svein Erik
Åge Willy har arbeidet med Skibladners 100-årsjubileum. Han etterlyser granittkulene som sto utenfor posthuset.


Knut har arbeidet med private filmer. Etterlysningen av private opptak i avisen har gitt resultater, 2-3 filmer fra en person og henvendelse fra flere andre som kommer.Knut
Bjørn har søkt om økonomisk støtte fra Stiftelsen Kåre Berg og fra kommunen. Han har skrevet brev i forbindelse med kart over grunnavgifter i sentrum. Han har minnet partene om jobben med å sette opp igjen tårnspirene på Grand Hotel og Vingården; og påpekt feil og uheldige gatenavn.Bjørn
Arne samarbeider med Arve Th. om navn på personer på bilder. Han anbefaler å søke etter bilder fra Gjøvik på digitalmuseet som nå har fått en stor samling fra en østfoldfotograf som var mye på Gjøvik. Han overfører data fra gamle disketter til CD.
Arne
Bjørn oppfordrer alle til å sette seg ned med foreldre, tanter, onkler og andre eldre og få dem til å fortelle om sine opplevelser.
Vise fram bruken av kilder for lokalhistorie og slektsgranskere på et av våre møter.
 Alle
 Bjørn/Arne
Arve Th. har til nå skrevet ca 100 sider på sin families historie inkl prestegardens historie. Denne siste kan en lese på nettet: prestegardslaaven.no
Lissie og Ove var på Mustad og fikk låne Mustadmuseets arkivnøkkel for deres museum.
Arves teori om navnet Buskerud der det nå ligger to hus med leiligheter, bygd som arbeiderboliger for Mustad: Det lå en gang et bruk her ved navn Buskerud, et husmannsbruk under Brusveen. Navnet har så blitt brukt om hele området. Navnet Buskerud kan enten komme fra «Biskopens rydning» eller en rydning i et buskas.
Sigbjørn Hemstad: Prosjektet med popmusikken er avsluttet, den kommer ut til jul til pop-rock-utstillingen. Han jobber med industrihistorien for Gjøvik og Toten, fra Biri Glassverk til i dag.
Knut Jørgen leter etter en film fra H. B. Falk 
Erland savner skilting i byen som viser til severdigheter og lignende som turister leter etter. Dette bør være en oppgave for «Byen vår Gjøvik» heller enn turistkontoret som nå skal favne et mye større område med Toten og Hadeland. 
  
Oppfølgingssaker 
Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidrag, den er sendt og behandles i vårBjørn
Industrimuseum for Gjøvik, blir diskutert med Mjøsmuseet nåOve, Dag 

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 08.03.2017 i Kauffeldtgården 
 15 stk til stede 
Lissie hilste fra Ove som hadde falt på isen og brukket et ben i håndleddet. Han hadde snakket med Terje Solheim om samarbeidet mellom Historielaget og Mustad. Det skulle ordne seg med lokale for å gå gjennom arkivet. De ønsker å endre opplegget i sitt museum til mer lokale besøk.
Mulighetene for å få til et felles bymuseum / industrimuseum må diskuteres med Holst Mustad. «Lompa» brukes i dag som festlokale.
 
Ove hadde fortalt at studenten (Ødegård) fra Gjøvik som hadde skrevet om Mustads salg i Amerika, var villig til å komme og fortelle om sine funn. 
Arve hadde tidligere diskutert museums-saken med Hans Holst Mustad og registrert interesse hos ham for at Mustads museum burde flyttes til et sted der det sirkulerer folk, for eksempel Støperibygget. 
Vi bør invitere Arne Julsrud Berg til Bygruppa / Onsdagstreffet for å drøfte mulighetene for et samarbeid med Mjøsmuseet om bymuseumLissie
Lissie oppsummerte det åpne møtet på Arbeidersamfundet sist lørdag. Det var laget fin plakat, men informasjon på sosiale medier var for dårlig. Håvard vil ta den jobben. Vi fikk inn ca 900 kroner og hadde ca 40-50 besøkende (sport på TV, vinterferie).
Det manglet hjelp til å montere teknisk utstyr.
Vi bør ha en «myggmikrofon» med trådløs kontakt med forsterker. Bør vi skaffe oss det?

Håvard


Dag
Bjørn

Lissie: Vi er invitert til Mjøsmuseets glassutstilling på Holmen. Vi legger onsdagstreffet 5.4. dit. Inger Christine Årstad vil holde foredrag.Lissie
Barstad-utstillingen er på gang.Dag
Edin: Har snakket med folk som vet mye om Mustads Longline.
" har samlet bilder og stoff om Solid Møbelfabrikk. Det var hans far og onkel som startet denne sammen med to stk Jostad i Breskebyen. Han har også møbler derfra og bilder av disse til en artikkel. Arve hjelper til med å skrive dette sammen. Arne har kanskje bilder fra Solid Møbelfabrikk da han var nabo med den.
Arve og EdinArne
Rolf Bjørn Ridder-Nielsen fortalte om berggrunnen i Gjøvik og viste eksempler på mineraler som han hadde funnet under utsprengningen av Fjellhallen. Den utstillingen han lagde til Fjellhallen er nå i hovedsak flyttet til Vardal Ungdomsskole.
Bjørn foreslår at Rolf Bjørn R-N holder foredrag om Gjøvik-geologien på et lørdagsmøte

 

Bjørn

Åge Willy fortalte hva han hadde funnet ut om Dørffel som hadde Real Frukt og Tobakk i Gjøvik. Det er fortsatt uklarheter i hvordan han hadde kommet til Norge. Det skal være ei datter på gården Sterud der han kom først, som kanskje kan vite noe mer. Åge Willy
Knut driver med Simonsen-filmene og ønsker å få låne andre private filmopptak med allmenn interesse fra Gjøvik. Han ønsker at Bygruppa tar et initiativ for å komme i kontakt med folk som har noe å låne bort. Odd Martin kan lage en avis-sak på dette. Knut
Odd Martin
Til 1961-jubileet lagde Paul Strand en fanfare og den ble tatt opp på film. Åge Willy vil forsøke å finne ut hvor denne kan være.Åge Willy
Arne har funnet en gammel PC som kan oversette innholdet på gamle disketter til dagens lagringsmedier. Vi går gjennom historielagets arkiv og sjekker innholdet på de diskettene som ligger der.Svein Erik
Arne har nå funnet enda flere handelsregistre for Norge og mangler nå kun 7 årganger 
Tormod jobber med foredraget om Blessing Dale og barnehagen i Marcus Thranes gate 
Arve har samlet stoff om Tongjordet i mange år og vil nå begynne å skrive. Åge Willy har bidratt med mange navn. Han driver også med Lilleengenbrødrene. 
Bygningsvern i Gjøvik ble tatt opp. Det ser ut som om kommunen ikke er interessert i å verne andre bygninger enn de som de er nødt til: Vernegrad 1. Andre vernegrader brukes ikke til noe. Lissie vil forsøke å lage et tema om dette og presentere for kommunen hva vi mener om bygningsvern. Lissie
Vi har fått fire bokser med utklippsbøker etter Gulborg Lihagen. Her finnes et meget stort antall avisklipp som kan være av interesse. De står på møterommet 2. etg. 
  
Oppfølgingssaker 
Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidragBjørn
Industrimuseum for GjøvikOve, Dag 

Svein Erik


 Onsdagstreff i Bygruppa 22.02.2017 i Kauffeldtgården 
 12 medlemmer til stede, gjester: Bjørn Blichfeldt og Torbjørn Aurvåg 
 Bjørn Blichfeldt åpnet det hele med å overrekke Gjøvik Historielag, Bygruppa to gjenstander som gave: Den første lyskasteren som ble brukt ved skøyteløp på Fastland, og et stort, vakkert og gammelt merke for «Gjøvik Handelsforening» som antagelig var forløperen til «Gjøvik Handelsstands Forening». Torbjørn Aurvåg kom for å omtale overrekkelsen i Gjøviks Blad.  
 Til referatet fra 8. feb.: Edin: Det var Linnerud som drev gartneri i Bakkegata, og ikke Lindstad som det sto i referatet. Edin kan samle mer stoff om brødrene Linnerud og naboene deres. Edin overrakte Bygruppa brosjyrer fra Møbelfabrikken Solid.

Far til Bjug Ringstad, Reidar Ringstad hadde finsnekkerverksted.

 

 Svein Erik

 
 Edin

Arne K. viste innholdet på en minnepinne som inneholder alle utgitte handelsregistrene for Norge der en kan søke på firmaer eller steder en er interessert i. Kan lånes av alle interesserte.  Arne K.
Gamle filmer kan konverteres til digitalt hos Gisle Enger på Landmarkhjørnet 
Erland jobber med kart og stedsnavnprosjektet Erland
Tormod jobber med artikkelen om barnehage Tormod
Knut leter etter film fra Gjøvik Gård fra slutten av 70-tallet.   
Dag planlegger Barstadutstillingen og har hatt møte med kunstforeningen. De har også kontakt med Gjøvik malerklubb. Utstillingen skal åpnes 6. mai kl. 14:00 i Kauffeldtgården, samme dag som Mimredagen 2017.  Dag
Dag etterlyser lokale for et bymuseum i Gjøvik Dag
Dag jobber med Mimredagen 6/5 der Odd Magne Lundby nok en gang har meldt avbud med sykkelpumpa. Vi må finne erstatning. Det eneste som nå er sikret er 20 min. med Blåveisene Gjøvik Veterankorps. Dag
Ove refererte til en student som har skrevet om Mustads salgsarbeid i Amerika 1903 - 1921. Han kan kåsere for oss om det. Ove
Per A. Kristiansen kan fortelle om sine opplevelser som utenriksmedarbeider i Aftenposten. Terje
Lissie: Jens Christian Kolberg, Høvik, som har donert en rekke antikke gaver til Mjøsmuseet, er død. Hun skal delta i begravelsen. Lissie
Åge Willy: Vi fikk hvert vårt glass til Garde-foreningens jubileum på Gjøvik Gård. De var laget av Gjøvik Glasverk og hadde Garde-uniformens buksestriper som pynt. Han donerte Lissie sitt glass og hun satte det på møterommets hylle. ÅW fortalte om opplevelser fra Garde-tjenesten. Han oppfordres til å skrive ned sine erindringer. Åge Willy
Odd Martin foreslo å arrangere en busstur for historieinteresserte til interessante steder i dagsturavstand. Forslag på steder: O.M.
 Alle
Arne fikk med seg en gammel diskett med arkivmateriale for å forsøke å lese den og oversette til moderne lagringsmedier. Arne
Lissie: Mjøsmuseet vil registrere Toten-skjeer. De som har, kan møte opp på Melkefabrikken på Kapp 22. eller 23. mars eller Eiktunet 28. mars. 
Ove har hatt kontakt med Mustad Autoline som ønsker at vi skriver om deres historie, Ove skriver ned det han vet.  Ove
Svein Erik fortsetter å lage DVD-plater med videoopptak fra kåserier osv. Svein Erik
  
Oppfølgingssaker  
Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidrag Bjørn
Industrimuseum for Gjøvik Ove, Dag

Svein Erik


ÅRSBERETNING 2016

Styret har bestått av følgende:

Leder: Dag Kløvstad

Sekretær: Svein Erik Strande

Kasserer: Bjørn Aamodt

Styremedlemmer: Haakon Bjølseth som døde 26. mars 2016, Øivind Vegard Larsen og Lissie Norland.


Det er avholdt 6 styremøter i løpet av 2016. På de fleste møtene har også andre interesserte deltatt pga de enkelte aktiviteter de har hjulpet til med.

AKTIVITETER I 2016.

Det er i 2016 arrangert 5 lørdagsmøter med forskjellige kåsører på Gjøvik Arbeidersamfund. På de fleste møtene har Kirsten Simensen Tangen bidratt med piano-akkompagnement. Frammøtet har variert mellom 70 og 120.

06.02. Størk Hansen kåserte om sin tid i Hunton Bruk

05.03. Dag Landmark kåserte om «kjerka, Ynglingen og ymist anna» i Gjøvik

09.04. «Gjøvik i krig» Edvard Noer Bjørge kåserte om krigen i Gjøvik

01.10. «Så seiler vi på Mjøsa» Arve Norsveen kåserte om båttrafikken på Mjøsa.

05.11. Knut Rostad kåserte om Holmen Brænderi

Arne Korshavn har samlet en datafil med alle firma-anmeldelser som er referert i Norsk Kundgjørelsestidende i perioden 1882 – 1919 der «Gjøvik» er nevnt. Videre har han kopiert noen handelsregistre. Disse kan lånes på Kauffeldtgården, for eksempel på et onsdagsmøte.


07.05: Mimredagen. Hovedtema var gamle revyer i Gjøvik. Duett på sag og sykkelpumpe måtte utgå grunnet sykdom. Lasse Stang «sagde» på egen hånd. Ellers et bra og godt besøkt arrangement – 140 stk.

09.05.: Stikkekasting ved Skybergstua på Gjøvik Gård. Bjørn Aamodt hadde lagt opp mesterskapet med regler og myntveksling. 6 deltakere, Bjørn Holthe vant.


18.06. og over sommeren: Utstilling av malerier etter brødrene Iversen. Ove Viken og Arve Thune sto for arrangementet med bilder utlånt fra Mustad og Iversen-familiene. Mustad bidro økonomisk med en ramme på 23.000 kroner. Daglig leder i Mustad Næringspark, Terje Solheim, åpnet utstillingen. 370 navn ble registrert i gjesteboken, langt flere var innom, antagelig en 800 – 1000 stk. Alle bilder er dokumentert med tilgjengelige opplysninger; dette er samlet i en katalog på Kauffeldtgården.


03.09. gjennomførte vi en grensevandring med start fra Gamlegrensen ved sørenden av Gjøvik gravlund og avsluttet ved Rockeverkstedet ved Hunnselva og omvisning og servering i Mustads industrimuseum ved Ove Wiken. Arve Thune og Bjørn Aamodt hadde planleggingen. God deltagelse, 30 stk.


Onsdagstreff i regi av Lissie Norland har vært avholdt annenhver onsdag stort sett hele perioden unntatt sommer og jul. Fremmøtet har ligget på 9 – 15 stk og en rekke små og store saker har vært diskutert og bearbeidet. Bygruppas arrangementer har vært tatt opp og mange fra onsdagstreffet har bidratt der.

På oppdrag fra Gjøvik Drosjeeierforening fikk vi produsert deres 90-års jubileumsbok. I Bygruppa fungerte Erland Hvalby som prosjektleder og bilderedaktør, Bjørn Aamodt hadde kontakten med oppdragsgiver osv, Haakon Bjølseth og Edin Antonsen samlet avisstoff fra bibliotekets mikrofilmruller og Svein Erik Strande skrev sammen stoffet.

På oppdrag fra arrangementskomiteen for Gjøvik-Marken viste vi en utstilling om Gjøvik-Marken gjennom tidene, i 2. etg. Drengestua på Gjøvik Gård under marken 21. – 25.09. og fire uker på Kauffeldtgården fra 29. oktober. Lissie Norland skrev tekstene til utstillingens bilder. Bussi Karlsen med venner deltok alle kvelder under marken. I Drengestua ble den besøkt av ca 700 stk.


Arve Thune og Svein Erik Strande har katalogisert alle bildene vi har fått etter avisa Samhold. 2118 konvolutter er registrert med et stikkord i et regneark som kan lånes på Kauffeldtgården. Konvoluttenes innhold kan være opp til en 10 – 20 enkeltbilder av forskjellig art. De er ikke registrert enkeltvis.


Svein Erik Strande har oppgradert og supplert kildearkivet (avisutklipp) på Kauffeldtgården.


Bygruppa har sammen med Gjøvik Gårds venneforening og Gjøvik Historielag protestert på plassering av Mjøens Ohio el-bil i kjelleren under Gjøvikhallen, uten resultat foreløpig.


Økonomi: Viser til regnskapet.
Onsdagstreff i Bygruppa 08.02.2017 i Kauffeldtgården

 

Arve og Ola Thune hadde invitert oss til å holde møtet i gardsmuseet på Vardal Prestegård, 12 stk møtte

 

Arve ønsket velkommen og fortalt om garden mens han viste fram kart og bilder.

 

Gruppa ser med bekymring på at Gjøvik Gårds Venneforening skal oppløses. Det burde vært et større engasjement fra Mjøsmuseets side for å finne folk til å drive foreningen. Det vil bli et stort tap dersom «Toner fra Tunet» ikke blir videreført.

 

Arve skriver prestegardens historie, Torestad(ir) er nevnt så tidlig som i 1337.

Arve

Svein Erik fortalte om tidligere observasjoner av kulturminner på Hovdetoppen, hustufter, tjæremiler og en brønn i åsen ovenfor bygningene på Brusveen gård. Arbeidsgruppe for å se nærmere på dette, bør nedsettes.

Ove ser etter i kart i Mustads arkiv hvor slike aktiviteter kan være inntegnet

 

 

Svein Erik

Ove

Lissie og Arve jobber begge med info om Hunnselva med litt forskjellig innhold

 

Ove fortalte om Mustads kardefabrikk som startet på Wangsaga i en bygning som senere ble flyttet opp til Brusveen Fabrikker, den som nå huser Mustads eget museum.

 

Edin hadde med to kjøttøkser som ble vist fram, de stammer fra hans bestefar Anstensen i Hørstadstua, nabo til Prestegarden.

 

Lissie spør: Er det noen som husker noe om «Henniken» dvs. Fredrik Sørensen Hennig?

Alle

Lissie spurte om og fikk svar på: Hvem var det som drev Lindstads gartneri? Det lå i Bakkegata, oppe på Bakken og ble startet av Borger Lindstad, broren tok over senere.

 

Arve jobber sammen med Lilleengen om å skrive Børre Stangstuen Lillenegens historie.

 

Oppfølgingssaker

 

Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidrag

Bjørn

Industrimuseum for Gjøvik

Ove

Svein Erik


 

Onsdagstreff i Bygruppa 25.01.2017 i Kauffeldtgården

Kun 8 møtte, mange hadde ringt og meldt avbud pga sykdom.

Lissie ønsket velkommen; spesielt til nykommer Åge Evensen.

Lissie leter etter «Bergsvehølen» for å stedfeste navnet i stedsnavnprosjektet

Hun leter også etter eksakt sted for «5-potten» og «3-potten», steder der tømmeret i Hunnselva hadde lett for å tugge seg. På første sted var det en belønning på fem potter brennevin for den som klarte å løse opp ugreia, tilsvarende tre potter for det andre. Er det noen som vet mer om disse?

Lissie

Alle

Arve er interessert i Hunnselvas løp fra Hunndalen til Hunton. Han og Lisssie samarbeider om stedene og vil gjerne ha innspill fra folk som vet noe om dette.

Arve

Alle

Odd Martin har kontakt med Tore Stang som er interessert i å lage en utstilling med sine plakater. O.M. skriver om Haugtun.

Odd Martin

Åge Willy har hatt kontakt med Liv Bakke som ønsker seg informasjon om taubanen mellom Rambekkvika og Toten Cellulose. Peder Åslund (85) jobbet på Cellulosen og kan kanskje bidra med info.

Bygruppa medd Liv B og flere bør gå sammen med Hunndalen Historiegruppe om å kartlegge traséen til Taubanen i et eget prosjekt (årbokartikkel?)

Åge Willy retter opp en sekretærmisforståelse fra forrige gang: Det var på Huntons avfallstomt sør for elvoset han la ut rottegift.

Han har vært i arkivet på Eiktunet for å lete etter opplysninger og skrøt av det nye opplegget. Silje Fylkesnes har gjort en kjempejobb der (sier Lissie) og hun bør inviteres hit en gang for å informere.

Åge Willy

Lissie

Arne har nå en nesten komplett samling av handelsregistre som dekker perioden 1891 – 1968.

Lissie hadde en liste over gamle husnr. for hele Gjøvik som hun delte ut. Hun trenger å kartfeste husene med nr. navn og bilde, følger opp neste gang.

Lissie

Dag minnet om årsmøtet i Bygruppa samme kveld. Prosjektgruppa for Barstad-utstillingen trenger ny leder. Arve kan lage katalog for den, men en annen må lede prosjektet.

Dag

Dag var i Historielaget i går, det har kommet et ønske om filmer fra gamle Gjøvik til visning på aldershjemmet Nordbyen omsorgssenter / Vardal Aldershjem.

Dag

Åge E. er nylig pensjonert og meget historieinteressert. Han vil gjerne finne ut noe om løkkefotballen i 1961 og får hjelp av Dag. Åge E. har skrevet hovedoppgave om Gjøvik-dialekta.

Åge E.

Lissie: Per Odd Lønnum gjorde mange intervjuer som er tatt opp på bånd, det foreligger over 400 slike og mange av dem belyser Gjøvik-dialekt, både i sentrum og periferi.

Lissie

Arve: broren min, Ola, har gjort i stand lokaler på låven, de kan brukes til møtelokale både av By- og Vardalsgruppa.

Arve

Lissie forbereder stedsnavnregistrering.

Hvem har brukt betalingsterminalen og fått inn penger som ikke er registrert?

Er det noen som har et arkivskap til overs?

Lissie

Det må lages dugnad på å registrere materialet vi har fått fra Byhistoriske, bildene der må skannes. Lissie inviterer frivillige til dugnaden.

Lissie

Klatreparken i Øverbymarka: det burde finnes en enighet om noe som tilfresstiller alle.

Oppfølgingssaker

Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidrag

Bjørn

Industrimuseum for Gjøvik

Ove

Referent Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 11.01.2017 i Kauffeldtgården

 

 

 

Lissie ønsket velkommen og overlot ordet til:

 

Inger Christine Aarnes informerte om den nye utstillingen av Gjøvik- og Biri-glass som skal åpnes på Holmen Brænderi 24. mars 2017 dersom alt går etter planen. Onsdagstreffet ønsker seg en guidet omvisning etter åpningen

 

 

Lissie

Mjøsmuseet holder nå fokus på å kjøpe inn / samle på glass fra Biri og Gjøvik og på Toten-kniver.

IC

Mjøsmuseet skaffer lette montere til galleriet i Kauffeldtgården slik at det blir lettere å stille ut gjenstander der.

IC

Mjøsmuseet fotodokumenterer alle utstillinger. Dersom det har vært vist originalfotografier må disse leveres til Werner for skanning før de lagres.

 

Lissie

Åpningstiden på Kauffeldtgården er fra nå av kl. 10 – 15 tirsdag – fredag. Werner skal benyttes til spesielle oppdrag.

IC

Mjøsmuseet hjelper gjerne til når historielaget eller dets undergrupper trenger bistand med ulike prosjekter.

IC

Dag etterlyser sanger fra en revy på Gjøvik på 50-tallet: «Jasså Gitt» av Fagforeningens mannskor. Han har noen filmruller fra Fiskerhytta på 50-tallet som Knut M. vil digitalisere.

Alle

 

Dag

Knut M. viste fram noe fra filmesamlingen vi har fått av Gunnar Simonsen, det som har allmenn interesse. Disse var overført til DVD på enkel måte via videokamera, men de er av så stor interesse at de bør digitaliseres med best tilgjengelig teknikk og katalogiseres.

 

 

Knut M

Knut M. mener det skulle la seg gjøre å lage ny «Gjøvikfilm» ved å kontakte folk rundt i byen og samle inn private opptak.

Knut M

Bjørn har snakket med Tore Ødrud som hevder at flommen i Mjøsa var høyere i 1967 enn i 1995. Dette er basert på hukommelse av hvor høyt vannet gikk enkelte steder. Men vi vil gjerne ha dette dokumentert med bilder fra begge flommene på en fast innretning som har stått urørt i perioden mellom de to flommene. Normalt angis at Mjøsas vannstand i 1995 var høyere enn i 1967, men dette mener de kommer av at NVE har endret basisen for vannstanden – hvor nullpunktet for nivåmålingen er, denne endringen skal ha vært på ca en halv meter. Dette bør dokumenteres i forbindelse med at det er stor interesse for et prosjekt om «Flommer i Mjøsa» og tilhørende årbokartikkel.

Vi i Onsdagstreffet må lete etter bilder som kan belyse dette. Markus Tangsveen kontaktes for ev. bekreftelse.

Bjørn

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle

Svein Erik fortalte om gjennomgang av søk på «Gjøvik» i Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser, der avisa «Valdres» nå gir mange tilslag på søkeordet i perioden 1903 – 1920.

Svein Erik

Åge Willy kunne påvise feil årstall for bildet i Lion Gjøviks kalender desember 2016. Det står at det er fra 1935, men det må være mye nyere, mener han.

Han var mye nede på avfallsplassen på Mjøsstranda nord for elvoset og la ut rottegift. Hunton hadde sin egen avfallsplass sør for oset.

_

 

 

Svein Erik

Lissie spør: Hvor var Tømmervika? Ei vik med tømmerlenser ved Dena Båndfabrikk?

alle

Lissie ønsker opplysninger om Brufoss, særlig grenseoppgangen i 1890. Ove ser på om han finner noe.

Ove

Ove har solgt årbøker. Fortalte om Mustads søppeltomt ved Hunnselva omtrent der rundkjøringa ved Kallerud er, det gikk stort sett fiskekroker dit, men de var behandlet med kadmium, så helt uskyldige var de vel ikke? Dette er avsluttet for lengst.

Ove sier videre at landsmøtet til lokalhistorielagene som skal holdes på Gjøvik til våren, gjerne kan komme til Mustad på omvisning. 

Ove kan skrive om Mustads Autoline-prosjekt.

 

 

Svein Erik

 

Lissie

Ove

Bjørn har forsøkt å få byplankontoret til å forstå at nedre del av det de kaller Torkegutua, fra gammelt av har hett Sogstadgutua. Videre etterlyser han kart-dokumentasjon på eiendommen i Strandgata 30 da boligbyggerlaget der betaler grunnavgift til to forskjellige innkrevere.

 

Bjørn

Bjørn spør om noen kan ta kontakt med Bjarne Smedhaugen som nå bor i Sverige, om han vet hvor det tresnittet han har vist bilde av på Gjøviks Tapte Historie, befinner seg. Det er sannsynlig laget av Barstad og vi skulle gjerne hatt det med på Barstadutstillingen i sommer.

 

Hvem tar kontakt?

Arne har jobbet med internettkilder og har nå handelskalendere for et meget stort tidsrom. Dette er søkbart og er tilgjengelig for interesserte.

 

Arne

Julemerket 1969 er tegnet av Barstad og bør med i utstillingen.

Arne

Thormod ønsker kontakt med Trond Nygård og Lokalhistoriewiki.

Thormod

 

 

Oppfølgingssaker (hentet fra referatet fra 31.08.2016)

 

Kanskje lage en utstilling med plakater av Tore Stang

Dag

Det kan bli en årbokartikkel om Karl Overn som falt ved Bråstad 21.04.1940

Arve

Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidrag

Bjørn

Industrimuseum for Gjøvik

Ove

 

 

 Svein Erik, referent

 

 


Onsdagstreff i Bygruppa 09.11.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

11 frammøtte

• Lissie ønsket velkommen og overlot ordet til:
• Håvard som hadde sjekket sømbedriften i Leia som han nevnte forrige gang: Den ble drevet av Edmund Ørnulf Hansen f. 27.06.1919, død som 56-åring. Bedriften ble da overtatt av Karson. Den lå i eller ved skjortefabrikken, der politivakta er nå (Strandgt. 36). Håvard kontakter han datter for evt. bilder osv.
• Rekord Skjortefabrikk hadde sin opprinnelse i en bakgård i Ibsensgt. med brødrene Karsten, Roald og Thomas Korshavn.
• Åge Willy hadde funnet fram til noen av beboerne i Nationalgården i Storgata. Lissie ønsker seg originalbildet til det som sto i OA, innsendt av Ole Kristiansen. Hun kontakter ham. Arve T. har en oversikt over beboerne der på et gitt tidspunkt en gang på 50-tallet. 
• Knut M. har kontaktet importøren av filmfremviseren sin, men de har kassert alle reservedeler. Han vil kontakte Tess om de kanskje kan lage en reim som passer.
• Knut M. har sett over filmene vi fikk fra Simonsen. Det er noe privat der men også en del av allmenn interesse, bl. a. et kvarters opptak fra Niels Ødegaards begravelse. De har lydspor men hans utstyr gjengir ikke lyd. Håvard har en fremviser med lyd som han tar med på neste samling.
• Erland tar kontakt om NRK-opptaket.
• Lørdagsarrangementet med Knut Rostad på Samfundet 5. nov. ble vellykket med over 80 tilhørere. Lissie har samlet alle bildene Mjøsmuseet har fått fra Holmen Brænderi og vil ha hjelp av «Onsdagsgjengen» til å sette navn på så mange som mulig. Det ble neste 2000 kroner i «potten».
• Åge Willy fortalte om den 6 års gamle gutten som omkom da han falt i kanalen under Holmen Brænderi og ble funnet igjen nedenfor Strandgata.
• Lissie jobber med stedsnavnregistreringen og oppdager stadig nye steder. Hun inviterer alle til å sende henne navn på teiger, jorder og annet som kan være i ferd med å bli glemt. Vi må kontakte folk som kan ha tilleggsopplysninger om de «nye» stedene vi finner.
• Mange av Gjøviks bygårder har hatt flere forskjellige navn gjennom tidene. Disse kan legges i boksen tilleggsopplysninger i stedsnavnregisteret, men denne må gjøres søkbar.
• Vi trenger to vakter for de resterende lørdagene markensutstillingen skal være åpen. Åge Willy og Håvard tar dem.
• Mjøsmuseet har lagt inn i sitt budsjett et gjenstandsmagasin på Eiktunet. Vi håper at dette blir åpent for publikum. Arkivet på Eiktunet skal nå bli åpent for publikum på torsdager.
• Erland og Odd Martin har vært på besøk hos Ringsaker Historielags utstillinger i Garverigården i Moelv. De har et kjempeflott opplegg der med faste utstillinger bl.a. om krigen på Ringsaker 1940 og brannvesenet. Det organiseres fellestur dit fk. tirsdag med oppmøte på Gjøvik Gård kl. 11.
• Svein Erik viste lista over innholdet i 10 kartonger vi fikk fra Gjøvik Byhistoriske Samlinger i tillegg til noen nye kartonger med bilder fra «Samhold». Denne lista sendes på mail til alle i «Onsdagsgjengen». Det arbeides videre med klipparkivet og med stoff rundt avfallsdeponier i Gjøvik. Svein Erik og Arve T. gjør ferdig lista over «Samholdbilder».
• Arve T. fortalte om Anton og Ingeborg Maria Herstadstuensom fikk 15 unger og tok til seg en til. Dette kan bli en årbokartikkel. 
• Arve T. har hatt møte med kunstforeningen og blitt enige om at den og historielaget samarbeider om en Barstadutstillingvåren 2017 med åpning 6. mai.
• Arve T. har tidligere klaget på at middelalderveien i Vardal var blitt vandalisert. Nå har Viken skog meldt seg på banen og vil rydde opp etter seg. De rydder traséen, lager en fin gangvei og bekoster skilting.
• Arve T. har klar årbokartikkel om Karl Overn.
• Arve T. har fått lovnad fra Syljuåsen om å få ei handkjerre som har vært brukt til pengetransport.
• Lissie: Det blir presentasjon av årboka på biblioteket onsdag 16.11 kl. 18:30. Tove Lundborg skal synge, Lissie og Terje forteller om bokas innhold. Det blir dugnad mandag 16.11. kl. 13:00 for å pakke bøker. Vi må alle hjelpe til med å selge bøker.
• Arne fortalte om interessant utstilling på posthuset der de til nå har solgt 20 årbøker. Utstillingen skal stå ut november.
• Edin hadde kopiert rikstelefonkatalogen 1949 del 3, Hedmark og Oppland. Den skal stå i Kauffeldtgården.

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 26.10.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

10 frammøtte

 • Lissie ønsket velkommen og viste frem vår nye projektor med gamle Gjøvik-bilder og annonser.
 • Håvard hadde et minne om en tekstilfabrikk i Leia som det ikke har vært fortalt noe om: Hansen Damesøm, han fikk tilsendt mønstre og modeller fra USA og returnerte dameklær sydd av ca 20 syersker. Han sjekker op denne nærmere.
 • Lissie etterlyste originalbilde fra Nationalgården i Storgt. 25 / Baggethuns gate, innsendt til OA av Ole Kristiansen. Håvard, Edin og Åge Willy lager en liste over hvem som bodde der.
 • Svein Erik jobber fortsatt med registrering av avisklipp, bilder og arkivmateriale fra Gjøvik Byhistoriske Samlinger, samt søppeltomter.
 • Odd Martin jobber med artikkel del II om Haugtun. Minnes pengelotteriet og trekningslisten i Norsk Lysningsblad. Når loddene ble lagt ut var det lange løer i bankene og bokhandlene.
 • Arne jobber med posten og forbereder utstilling i Gjøvik postkontor, det eneste egentlige postkontor i Oppland.
 • Arne har kopiert fra nettet Handelsregistere for Norge, Erland kopierer dette slik at det blir tilgjengelig for oss. Arne har en ekstra ekstern harddisk med sitt historiske materiale til utlån.
 • Knut jobber med å skaffe rem til smalfilmapparatet. Han har lagt over en 40 minutters film til CD og kopierer den også til minnepenn for visning på onsags- eller lørdagsmøte.
 • Knut tar med seg filmene fa Simonsen og ser over dem. Vi kan nå lage et helt lørdagsprogram på Samfundet med gamle filmer og bilder. Han har en VHS videofilm fra NRK med Odd Erik Hagen ++ fra Gjøvik han vil finne igjen og vise.
 • Erland er blitt lovet en film med NRK-opptak fra Rockeverkstedet i Skybergstua
 • Thormod skriver om sin egen oppvekst og samler bilder fra Framleieren.
 • Åge Willy fortalte om en speidertur i 1946 og andre ting fra speiderlivet. Han bør skrive ned dette.
 • Odd Martin hadde stusset på et navn i en film på NRK: Norge fra luften: Leksjøen i Gjøvik, Oppland. Vi antar at navnet Leksjøen må være feil eller at den ligger et annet sted.
 • Håvard har kommet i god kontakt med Arild Krøkje Holø i NAF og de er villige til å delta som samarbeidspartner i et Ola-billøp. NTNUs studentorg. blir også med. NAF kan bidra med folk.
 • Håvard har sett en artikkel om Bodding i Aftenpostens Historie-magasin, han kopierer denne for vårt arkiv.
 • Søknadsfristen for midler til stedsnavnregistreringen er passert og vi kan snart vente svar på våre to søknader på 60 og 180 tusen kroner. Lissie viste frem eksempel på registreringen, det skal være med lyd (uttale) og bilde fra stedene.
 • Den siste timen av møtet gikk med til dugnad for å få på plass Markens-utstillingen. Det tok lang tid å lete etter opphengssnorer, som vi nok har altfor få av. Vi må kjøpe flere til neste utstilling.

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 12.10.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

10 frammøtte

 • Lissie ønsket velkommen. Markensutstillingen henges opp igjen, i Kauffeldtgården etter akevittfestivalens utstilling. Åpnes lørdag 29.10. Opphenging onsdag 26.10. Vi bør finne en ny utstilling som kan tilbys markenskomiteen til neste år.
 • Knut Rostad har sendt sitt manus for 5. nov. i Samfundet. Erland og Odd Magne samarbeider om bildemateriale til ham.
 • Landslaget for lokalhistorie ønsker å legge sitt neste årsmøte til Gjøvik, primo mai 2017. Vi kan presentere prosjektene våre og stå for noe omvisning, for eksempel industrimuseet på Mustad, Fjellhallen, Glassverket, ++. Det skal foregå fredag – søndag og det pleier å komme en 50 – 60 stk. Vi må i tilfelle ta opp samarbeide med hovedforeningen, Turistkontoret/Skurdal og søke kommunen om økonomiske midler til gjennomføringen.
 • Erland er ferdig med artikkel II om Gjøvik Flyklubb, 1945 – 70-tallet. Han har deltatt på kurs i stedsnavnregistrering.
 • Lissie skriver søknader til Språkrådet om støtte til to nye prosjekter med stedsnavnregistrering: Gjøvik sentrum og Biri. Det er kjøpt inn en PC og bestilt en projektor. Vi kjøper en PC til om vi får penger på de nye søknadene.
 • Drosjeboka er ferdig, vi bør ha 10 stk i arkivet.
 • Svein Erik jobber med klipparkivet og materialet vi fikk fra Vardal og Gjøvik Tiltaksråd. Mye er på plass og kan benyttes av medlemmer: 2. etg. i Kauffeldtgården.
 • Referent Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 28.09.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

11 frammøtte

 • Lissie ønsket velkommen
 • Dag refererte fra vår utstilling i 2. etg. i Drengestua om Gjøvik-Marken gjennom tidene. Ca 700 besøkende inkl. et anslag for hvor mange som ikke skrev seg inn i gjesteboka. Materialet ble tatt ned tirsdag og blir lagret i Kauffeldtgården til det henges op igjen etter akevittfestivalens utstilling her. Vi må ha presse på gjenåpningen. Svein Erik skriver omtale med bilder til Gjøvik-Krøniken. Dag har foreslått for Markenskomiteen å ha en lavvo på marken neste år, med tradisjonshåndverkere à la Heste-Jan som var med Bussi på årets utstilling.
 • Svein Erik orienterte om kildearkivet. Lissie og Anne-Lise har gjennom mange år samlet avisutklipp og annet materiale med betydning for lokalhistorien i Gjøvik. Vi har nå startet arbeidet med å sortere og systematisere dette slik at det kan være anvendelig for ale medlemmer som er interessert i spesielle emner. To arkivskuffer er klare på historielagets kontor i Kauffeldtgården og mer materiale blir hentet ned fra Eiktunet.
 • Arkivaliene som kom fra Gjøvik Byhistoriske Samlinger (GBHS) inneholder flere esker med fotografier som er sortert og lagt i syrefrie omslag. Svein Erik spør Arve Th. om å bli med på å føre dette inn i det samme registeret som nylig er avsluttet.
 • Resten av materialet fra GBHS må gjennomgås i en dugnad som Lissie arrangerer.
 • Det skal lages et prosjekt på grensesteinene og det leveres inn i en konkurranse om kulturminner på Wikipedia / Lokalhistoriewiki.
 • Ove var begeistret for besøket i Mustad-museet etter rusleturen 3.9. Sjefen for Industriparken, Terje Solheim ønsker å lage flere åpne dager der.
 • Lissie har kontakt med arrangør av kurs i bruk av Lokalhistoriewiki. Medio oktober er det ett i Oslo som interesserte kan melde seg på.
 • Knut Maurud har en gammel 8 med mer film om Skibladner, han har også en filmfremviser for slikt, men den mangler en rem. Filmen ble vist etter møtet og det er klart at denne må tas vare på, digitaliseres og vises på møter. Knut tar seg av dette.
 • Erland fortalte at Arve K har lastet ned et radiointervju med Claire og Sonja Mjøen.
 • Erland tar jobben med å legge inn arrangementer på «Det skjer» i OA.

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 31.08.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

14 frammøtte

 • Lissie ønsket velkommen, spesielt de fire nye. Hun berømmet de som hadde jobbet med maleriutstillingen i sommer, spesielt Arve T. og Ove. Arve holdt flere foredrag. Den avsluttes nå og bildene leveres tilbake. Det ble registrert 370 navn i besøksprotokollen, men det var langt flere innom, gjerne en 800 – 1000 stk. Alle bilder er dokumentert, katalogen oppbevares på Kauffeldtgården.
 • Datasikkerhet? spør Bjørn Aa etter, alt vi produserer bør sikres på en måte så intet går tapt ved uhell.
 • Terje Solheim på Mustad er begeistret for bevaring av Mustad-historien og lanserer ideen om et industrimuseum for Gjøvik. Mustad selv har store samlinger, ikke bare det utstilte i sitt eget museum, men også et kjøretøymuseum på låven på Brusveen, et stort lager med effekter (bl.a. fra Gjøvik Støperi og Lilleaker) og bøker i store mengder.
 • Arve T. har skrevet av store deler av en masse dagboknotater fra Gravdals jakt- og fisketurer i 1916 – 1921.
 • Edin fortalte fra Eiktunet-dagen som fikk større oppslutning enn forventet og det ble lange køer ved billettlukene. Det må skaffes flere folk til neste gang.
 • Dag: Alle lørdagene på Samfundet er nå på plass med foredragsholder. Lørdagsgjestene denne sesongen blir: Arve Nordsveen om båter på Mjøsa, Knut Rostad om Holmen Brænderi, Knut Ståle Hauge om sin oppvekst på Gjøvik, Lissie Norland om Victoria Hotell og historien rundt, Thormod Grønland og Arve Thune om Blessing Dale. På mimredagen i mai ’17 planlegges videreføring av historien om revy-livet i Gjøvik.
 • Arve T. fortsetter med å finne huseiere som er villige til å bli med på dekorasjon på husvegger.
 • Bjørn orienterte om kulturminnedagens rusletur / grensevandring fk lørdag fra Gamlegrensen ved sørenden av Gjøvik Gravlund til musikkverkstedet ved Hunnselva og så til Mustad for omvisning og servering.
 • Frivilligdagen 10. september. Historielaget deltar med stand.
 • Lissie deltar i ryddejobb i Eiktunets arkiv. Det er ansatt ny arkivar, bl.a. skal det bli bedre tilgjengelighet til avisene der.
 • I arkivet på Eiktunet dukket det opp en film om Skibladner og noen papp-plater inneholdende reguleringskart fra 1930-åra for Vardal, Hunndalen, Hunnsjordet m.m. Disse kan brukes i stedsnavnprosjektet.
 • Bjørn har en sterk oppfordring til alle i historielaget: Få folk til å forstå at bildemateriale i oppryddinger ikke skal kastes. Skal de allikevel kastes, kast dem hit til oss!
 • Kari Langseth viste er rekke bilder hun har gjemt på etter sin far Anton Langseth. Noen av disse har hun lagt ut på GTH, Erland låner hele samlingen og skanner det som er av interesse.
 • Alle kartongene med Samhold-bilder er nå lagret på Holmen. 10 bokser med idrettsbilder er også satt dit. En ny samling på 8-10 kartonger fra Byhistoriske Samlinger står i 2. etg. på Kauffeldtgården og må gjennomgås.
 • Lissie blir med på å organisere flyttingen av historielagets arkivmateriale fra Eiktunet ned til Kauffeldtgården.
 • Erland jobber sammen med Frank Solbakken i Snertingdalen om stedsnavnprosjektet. Vi fikk kr. 60.000 til registreringsarbeid i år og en student har jobbet med det i sommer. Vi kan søke om nye midler til neste år. Det blir kanskje søkt om to prosjekterer, ett for Biri som forlengelse av Snertingdalsregistreringa og ett for Gjøvik by.

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 18.05.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

10 frammøtte

 • Lissie gjennomgikk referatet fra forrige treff.
 • Bjørn orienterte om stikkekastemesterskapet 9. mai på Gjøvik Gård. 6 deltakere, grei avvikling, vinner: Bjørn Holthe.
 • Dag orienterte om Mimredagen 7. mai. Stor oppslutning 140 stk. Arrangemenet gikk greit tross sykdomsforfall.
 • Arve T fortalte om maleriutstillingen som åpner på Kauffeldtgården 18. juni med malerier i tilknytning til Mustad Fabrikker. Han lager katalog med alle bildene og bakgrunnsopplysninger for hvert enkelt. Dette blir god lokalhistorisk dokumentasjon. Ove vil ta med brosjyrer og bøker fra restopplaget av Mustad-boka for salg. Daglig leder i Mustad Næringspark, Terje Solheim, kommer og åpner utstillingen.Arve T organiserer vaktliste for lørdagene, Erland kan ta seg av å låse og stenge Kauffeldtgården lørdager.
 • Odd Martin lager omtale til Historielagets hjemmeside. Sender parallelt til Frank Solbakken for innlegg om Mimredagen og maleriutstillingen i Krøniken.
 • Odd Martin drar til Alvstad og tar bilde av et kjeglebanehus som står der.
 • Utstilling om Gjøvikmarken. Se etter bilder i Samholdarkivet og i Mjøsmuseets arkiv. Kontakte Bjørn Blichfeldt om evt. markensbilder
 • Bilder fra Meieristallen i Gjøvik Meieris historie?
 • Besøke Ringsaker historielag
 • Tresnitt av Oddvar Barstad, kontakte Bjarne Smedhaugen
 • Lissie har fått tilbakemelding om at Mjøens Ohio ikke skal flyttes. Vi ønsker en permanent garasje for utstilling.
 • Det blir kurs i bruk av Lokalhistoriewiki med Trond Nygård den 1. juni
 • Det må ryddes i kott og skap i 2. etg i Kauffeldtgården, dugnad før ferien
 • Tormod Grønland ønsker å holde foredrag om BlessingDahle på et lørdagsmøte. Arve T har skrevet historia om prestegarden der Dahle var prest, og kan derved bistå TG.
 • Familiedagen på Eiktunet er nå endret til Eiktunet-dagen. Edin er med i planleggingsgruppa. Det trengs nye innspill for å fornye innholdet i dagen. Arve kan fortelle om Peder Aadnes ved siden av de dekorerte panelbordene i Skumsrudhuset som Aadnes har malt.
 • Svein Erik hadde med maskinskrevne ark fra Villy Svenneby som Alf Dalby har gitt oss, tar dem med til Anne-Lise som ser etter om de har vært publisert i Årboka før.
 • Arve hadde merket seg at Karl Overn som falt ved Bråstad 21. april 1940, ikke er nevnt i div. kilder. Han ble ikke nevnt i OA, mens Velgeren oppga navnet etter at han ble funnetAv Velgeren fremgikk det at en innsender betraktet gardbrukersønner som bedre soldater. Da svarte en innsender i OA at arbeiderne var ikke aller verst de heller. Arve har skrevet et hefte om dette. Bjørn Overn har kontaktet ham om det.Dette kan bli en årbokartikkel.
 • Arve T er med i ei vardalsgruppe om veier. Middelalderveien de fant i fjor er delvis ødelagt av tømmerkjøring.

Referent Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 04.05.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården
15 frammøtte
* Lissie viste fram en kjegle fra Kilebanehaugen som Geir Ove Larsen hadde funnet der.
* Dag orienterte om Mimredagen, programmet er klart.
* Arve T orienterte om maleriutstillingen med malerier fra Mustad som åpner 18. juni. Åpningstider er kl. 11-14. Vi må holde vakter på lørdager, Arve setter opp liste.
* Bjørn refererte til et tresnitt som Bjarne Smedhaugen la ut bilde av på Gjøviks Tapte Historie, se saken under Nyheter
Og spør: Hvor er dette tresnittet nå? Hvem eier det?
* Grensevandring mellom Gamlegrensen og Brufoss ved Mustad er fastsatt til 3. september. Ove undersøker mulighetene for å komme på besøk på Mustad-museet og/eller kafeen. Ønsker også deltagelse fra Mustad-ledelsen. Bjørn og Arve T. planlegger ruta.
* Dag etterlyser effekter fra gamle dagers Gjøvik-marken. Bygruppa vil bli spurt av markenskomiteen ved Rune Åsheim om å lage en utstilling til høstens Marken. Svein Erik må se etter markensbilder i bildearkivet etter Samhold.
* Arve T fortalte historier fra krigens dager i Vardal.
* Odd Martin skriver for Toten-laget i USA i deres blad «Toten Lag Bulletin». Han lanserer ideen om å besøke en åpen dag i Ringsaker Historielag.
* Det kommer besøk fra Gjøviks vennskapsby i USA, Stoughton til sommeren. Torvild Sveen har spurt Roy Magne Sveen om Gjøvik Historielag vil bidra med noe.
* Jan og Karin har bilder fra Farverikvartalet
* Det ble luftet bekymringer omkring Alf Mjøens Ohio Electric 1917 på Gjøvik Gård og om den kanskje blir flyttet til Vegmuseet på Lillehammer.
* Jan Nesset fortalte om to gamle sykler etter sine foreldre og spurte om historielaget var interessert i å overta dem.
 
Referent Svein Erik

7.mai 12:00-14:00 ble det arrangert Mimredag på Samfundet. Tema var gamle revyer i Gjøvik. Det var foredrag, bilder og musikk, bl a på sag og sykkelpumpe.

Onsdagstreff i Bygruppa 20.04.2016 i Kauffeldtgården

9 frammøtte og vår gjest, historiker Trond Nygård, som representerte nettstedet: Lokalhistoriewiki
Trond presenterte Lokalwikipedia som er en spesialside for nasjonal lokalhistorie. Det ligger nå over 36 000 artikler i basen og over 7 000 bruker informasjonen. Artiklene har lenker til andre kilder, så det er mye å finne på samme sted.
Den enkelte kan, som registrert bruker, legge inn stoff selv, eller sende det til Trond som kan klargjøre materialet. Det er åpenlyst mange fordeler med dette systemet, for å få ut lokalt stoff som historielagsmedlemmer har skrevet.
Trond tilbød seg å lage et kurs for oss, onsdag 1. juni kl. 11:00 på Kauffeldtgården.
Vi kan ta med minnepinne med stoff vi vil prøve å legge ut, eller sende Trond noe som vedlegg i e-post til Trond Nygård
Lissie sender artikkelen om Farverikvartalet som en prøve.
Les mer om Lokalhistoriewiki her.

Andre saker:

 • Dag delte ut plakater for Mimredagen, og ba alle om å sette opp plakat i nærområdet.
 • Karin skriver litt om Jacob Wollan, mangeårig medarbeider hos H.B. Falk, og som fikk Kongens fortjenestemedalje.
 • Det kommer stadig mer stoff og foto til drosjeprosjektet.
 • Neste møte må vi forberede Markens-utstillingen.
 • Neste møte: 4. mai kl. 11.00 i Kauffeldtgården.

Referent Lissie N.
Onsdagstreff i Bygruppa 06.04.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

13 frammøtte

* Dag viste fram et nylig framkommet maleri av gjøvikenseren Kreutz. Det var mange gode malere i Gjøvik-mijøet, Lissie jobber med dette.
* Dag har fått forespørsel fra Rune Aasheim om vi vil hjelpe Markenskomiteen med en jubileumsutstilling i Drengestua til høsten. Aasheim har masse materiale, og et søk i avisene vil kunne fortelle historien om Gjøvikmarken.
* Erland, Håvard og Edin tar på seg å lete i avisene etter materiale til Markens-markeringen.
* Lissie orienterte om det nye lageret vi disponerer på gamle HedOP slakterier, Kirkeby Næringshage. 50 kasser med bøker er kjørt dit. Vi kommer til å få en stor ladning med arkivmateriale fra Lars Bredesen. Dette har vi nå plass til i 2. etg. i Kauffeldtgården hvor vi skal ha «bruksmateriale» som alle kan benytte. Det må ryddes opp i dette før det kan brukes effektivt.
Lissie etterlyser en bra måte å presentere på nettet de resultater vi kommer frem til. Bjørn Myhre på Biri har laget ny hjemmeside for Gjøvik Historielag og det kan sikkert kobles på der på en eller annen måte. Lokalhistoriewiki er en annen mulighet..
* En annonse som Haakon og Edin fant i lokalavisene om Harald Strøms bilstasjon ved Viktoria Hotell, kan ikke være fra Gjøvik.
* Dag har kontroll på lørdagstreffet 9/4, Kirsten Tangen kan ikke komme, så vi må klare oss uten allsang. E. N. Bjørge trenger en PC for Power Point-visningen sin, Jan tar med en.
* Arne: JC-kjennetegnene kom i 1971, og startet på 10 000.
* Svein Erik har fått kontakt med Kjell Hagberg, pensjonist fra Gjøvik Trafikkstasjon / Statens Biltilsyn, som vil hjelpe drosje-komiteen med å lete i deres arkiver etter opplysninger om de gamle drosjene i Gjøvik, Vardal, Snertingdal og Biri.
* Åge Willy: Jan Erik Nesset, Raufoss, var i Onsdagstreffet sist, ikke Svein Nesset som det sto i referatet. ”Brynnkopp-folket” var båtbyggere, omtalt i Einar Grastvedts hefte «Når Gjøviks saga melder» som bildetekst s. 16-17: Karl Antonsen «Brynskappa». Anne-Lise sier at Brynskoppfolket var båtbyggere og deres båter var av høy kvalitet.
* Åge Willy refererte fra samarbeidsprosjekter mellom Mustad Fabrikker og Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Og om Alf Mjøens innsats for å sikre RA i Stortinget, gjennom arbeidet i militærkomiteen.
* Ove har funnet gamle papirer om sin bestefars deltagelse i drosjeeierskap i Hunndalen. Han har jobbet sammen med Arve Thune om maleriutstillingen. De har vært på Brusveen gård og fått tilsagn på å låne to originale malerier til utstillingen og to gamle fotografier som Arve skal skanne. Da har de 42 bilder til utstillingen.
* Odd Martin jobber med Kvisgårdshjørnet for Årboka, og sammen med Arne om postjubileet.
* Arne har nå konkludert med at det ikke har vært noen posthusfunksjon på Gjøvik Gård, bare skysstasjon. Han har vært i Posthistorisk Selskap i Oslo for å klarere rettigheter
* Ja og Karin leverte en del avisklipp til vårt arkiv, rydderesultater! Bl.a. en «Ny Gjøviksang» fra 1932. Lissie tar vare på dette.
* Lissie leter etter bilder fra Tranberg med utsikten. Videre etter Kristian Tranberg, en god skihopper som deltok i Tranbergrennet 1899.
* Åge Willy: Bilder som Werner har funnet fra en ulykke med godsvogner som kom løs fra Nygard stasjon, viser tydelig at det er ved jernbanebrua ved Hunnselva, da kan det ikke være 1911-ulykka, men antageligvis en gang på 1920-tallet som er angitt på bildet-registreringskortet. (Ny sak til neste årbok?) Edin og avis-gruppa ser om de finner noe om dette i lokalavisene på biblioteket.
* Arne viste på TV-skjermen koblet til internett, hvordan vi kan lete etter lokalhistorisk materiale på Digitalt Museum, Digitalarkivet og Nasjonalbiblioteket. Svein Erik skriver ned metodene og Arne kvalitetssikrer dette før det sendes ut til alle Onsdagstreffdeltakere (og andre).

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 30.03.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

13 frammøtte; Lissie hadde forfall pga kommunalt møte og Odd Martin ledet praten rundt bordet.

* Svein Erik jobber med teksten til drosjenes jubileumsbok.

* Ove forbereder maleriutstilling med Mustadmalerier. En kostnadsramme på kr. 23.000 er godkjent av Mustad AS.

* Arne leter etter enkelte detaljer om gamle posthus i Gjøvik. Han har vært på Nasjonalbiblioteket nb.no og lastet ned mange gamle aviser med tilslag på stikkord som Gjøvik, Mjøsa osv. Han kan gi tips om leting etter lokalhistorie på nettet.

* Arve T jobber med Tongjordet. Han etterlyser opplysninger om et lite hus ved Brufoss. Han påpeker at vi må få korrigert Bygruppas møtedager/ -tider på sistesida i Gjøvik-Krøniken fra 1. tirsdag i måneden kl. 18:30 til annenhver onsdag kl. 11 – 13 og første lørdag i måneden kl. 12 på Arbeidersamfundet. Avvik kan forekomme. Arve skriver på historien om prestegarden i Vardal.

* Svein Nesset jobber i historiegruppa ved Raufoss Industripark om lokalhistorien rundt RA. Gruppen har ikke fast organisering, men hjelper bedriftene med deres historiske bakgrunn. Han leter etter betydningen av ordet ”Brynnkopp-folket”, kanskje er ”brynnkopp” en gammel simpel byggeskikk? Er det noen som vet?

* Erland jobber med bilder til drosjeboka. Han samler på gamle kart.

* Dag orienterte om mimredagen 7. mai. Det er i orden med musikk på sykkelpumpe og sag. Det jobbes videre med å skaffe folk og emner til en lørdagssamling i vår og to eller tre til neste sesong.

* Odd Martin skriver på årbokartikkel om husene rundt Kvisgårdshjørnet. Han mangler fortsatt noen detaljer.

* Bjørn klager på klokkene på bankbygget på Fahlstrøms plass som de ikke får til å gå. Han utfordrer Odd Martin og Gjøviks Blad til å lage en pushe-sak for å få dette i orden. Det har vært gjort flere forsøk tidligere, uten resultat.

* Bjørn har fått gårdeierne på Grand Hotell og Vingården med på å sette opp vind-markør på toppen av spirene, med byggenes årstall for ferdigstillelse. Det blir gjort så snart Grandgårdens byggeår er klart, det antas å være 1908, men dette må kvalitetssikres. Vingårdens er 1912.

 

Lissie må sende ut beskjed om når neste onsdagstreff blir. Opprinnelig plan er førstkommende onsdag, den 6. april.

 

Referent Svein ErikGjøvik Byhistoriske samlinger ble på årsmøtet 10.02.2016 endret til: Gjøvik Historielag, Bygruppe.


Årsmelding Gjøvik Byhistoriske Samlinger 2015:

Styret har bestått av følgende:

Leder: Håvard Lervold

Sekretær: Svein Erik Strande

Kasserer: Bjørn Aamodt

Styremedlemmer: Dag Kløvstad, Haakon Bjølseth, Lissie Norland, Øivind Vegard Larsen

Det er avholdt seks styremøter i løpet av 2015, samt flere tirsdagsmøter i regi av Lissie Norland.  Tirsdagsmøtene hvor lokalhistorie står i fokus har bidratt til at mange temaer har blitt diskutert.  Det har også kommet bidrag i form av foto og informasjon til flere pågående prosjekter, som årboka, Boddingutstillingen og Storgata med bygårder og butikker.  Kauffeldtgården har vært møteplassen og i snitt har det vært 12-15 medlemmer, annenhver tirsdag.

AKTIVITETER I 2015:

Det er arrangert seks lørdagsmøter med forskjellige kåsører på Gjøvik Arbeidersamfund, i snitt var det ca. 85 mennesker som var tilstede på disse arrangementene.

07.02: Steffen Csirmaz fortalte historien om Gjøvik Glassverk

07.03: Olav Drager fortalte om Storgatas utvikling fra ca. 1945 og til 1965.

11.04: Jan Johansen fortalte historien om Gjøvik Fiskerforening.

09.05: Knut Solbrækken tok for seg Gjøvik Lyn, og da spesielt 1960 og fram til Norgesmesterskapet i 1962, med film og bilder.

06.06:  Mimredagen  ble dessverre litt preget av dårlig vær, og vi valgte derfor å kjøre hele programmet inne på storsalen i Gjøvik Arbeidersamfund. Haakon Bjølseth fortalte levende om sin barndom i Gjøvik, og Bjørn Rognstad ga oss en fin informasjon om Sparebankbygget.  Veterankoret og  Blåveisene veteranene sto for den musikalske underholdningen. En stor takk til Kjelstad Bakeri som nok en gang leverte kaker av alle slag, noe som alle satte stor pris på.

19.09: Gjennomførte vi en vandring langs bygrensen fra 1921, med start fra «Grensen kolonial» og avsluttet ved Hunnselva.  Veldig god deltagelse med over 20 frammøtte.

03.10: Per Sandvik fortalte med tekst og bilder om hjemmestyrkene 1940 - 45.

14.11: Per Sandvik tok for seg korpshistorien i Gjøvik.

 

Håvard Lervold


 


Mimredag Gjøvik Arbeidersamfund_________________________________________________________________________________


Lørdag 7. mars kl. 12.00.  Olav Drager forteller om Storgata, alle forretningene og personer rundt disse fra ca. 1945 og fram til ca. 1960.


Lørdag 11. april Gjøvik Fiskeforening med Jan Johansen


Lørdag 9. mai : Gjøvik Lyn på 60-tallet. Film og historier med Knut Solbrækken


Lørdag 6. juni Mimredagen med byvandring og musikalsk underholdning.


_______________________________________________________________________________________________

 


Lørdag 7. februar er det medlemsmøte på Samfundet i Øvre Torvgate
møtet starter kl. 12.

Velkommen

________________________________________________________________________________________

Mandag 13.10.2014 kl. 18 var det åpent medlemsmøte i Gjøvik Byhistoriske Samlinger.

Møtet fant sted på ”Samfundet”, der det også var salg av kaffe og vafler. Agendaen for dagen var et foredrag med
Per Sandvik med tittel Minner fra min oppvekst i bydelen ”Klippen”. Dette er et område som ligger øverst i Storgata
og som går opp mot Gjøvik Skole. Han tok for seg hvordan det var å vokse opp i et godt miljø i enkle omgivelser,
hvor alle tok vare på alle. Vi fikk se gamle fotografier av ”Kampen”, hvor bl.a. hans og flere andre familier bodde,
i bakgården lå utedoer og bryggerhus, der stampen frøs fast til gulvet på vinterstid.

Vi fikk også høre/se mange historier om korps og om hjemmestyrkene i Gjøvik og Vardal, hvor visstnok gruppen herfra
var de eneste med eget korps, og som fikk sydd seg like kjeledresser som uniformer. Han fortalte historien fra hytta på
Bjønnhaugen, der hjemmefrontmennene Willy Lund og Ragnar Nilsen ble drept av tyskerne 7. mars 1944.
Likene ble aldri funnet, og det ble avduket minnesten på Bjønnhaugen 30. august 1981.

Det var et meget underholdende og interessant foredrag!

En givende kveldsstund, stor takk til Per Sandvik

For de av dere som ikke fikk med seg bildesamlingen til Per Sandvik under Gjøvik marken,
som omhandler «HJEMMESTYRKENE I GJØVIK, VARDAL I 1945/46» kan ta turen til Kauffeldtgården
på hverdager mellom kl. 10.00 og 15.00.

  Håvard Lervold takker Per for et flott kåseri
   


______________________________________________________________________________________
Gjøvik Byhistoriske Samlinger I Bygruppa 2013

Gjøvik Byhistoriske Samlinger ble ved årsmøtet i mars 2013 besluttet slått sammen med Gjøvik Historielag
som en undergruppe.
Leder i GBHS har i 2013 deltatt på alle styremøter som hovedstyret i Gjøvik Historielag har gjennomført.
I juli ble fotoutstillingen "Gamle Gjøvik i bilder" satt opp i Kauffeldtgården. Den ble godt besøkt.

Medlemstall: 12013 hadde GBHS 57 enkeltmedlemmer og 13 familiemedlemmer.

Økonomi: Gjøvik Byhistoriske Samlinger hadde pr. 3 i .12. 13 en egenkapital på kr. 18.126,-.

Styret har bestått av:
Lars Bredesen, leder
Bjørn Aamodt
Mette Lindalen, styremedlem
Øivind Vegar Larsen, styremedlem
Lars Bredesen

________________________________________________________________________________________Gjøvik Historielag – enten i det som tidligere het Bygruppa eller i det som nå heter

Gjøvik Byhistoriske Samlinger og er resultatet av at Gjøvik Byhistoriske Samlinger har gått inn som en ny

«bygruppe» under hovedforeningen Gjøvik Historielag. Det vil si at disse to foreninger nå er blitt en enhet.

Gjøvik Byhistoriske Samlinger er en undergruppe på lik linje med de øvrige undergruppene i foreningen.

Vi har vår hovedinteresser innen det område som vi alle oppfatter som bydelen av Gjøvik Kommune.

 

Årsmøte:

Onsdag 5. mars kl. 18.00 er det årsmøte i gruppa med de vanlige årsmøtesaker: valg, økonomi, vedtekter osv.

Sted: Kauffeldtgården. Dersom du er medlem av Gjøvik Historielag er du hjertelig velkommen.

 

Etter at årsmøtet er over, så:

 

Åpent møte: (for alle som har interesse av å høre om dette tema)

Onsdag 5. mars kl. 19.00. i Kauffeldtgården - Haakon Bjølseth foredrar om «Hunn – fra urtid til nåtid».

Hunn gård har betydd mye mer enn de fleste aner for vår del av det indre Østlandet og ikke minst

for Gjøvik by.

 

Denne onsdag er samtidig siste dagen og kvelden for vår utstilling i Kauffeldtgården: En brennende byfornyelse.

 

Vi håper å se deg på onsdag kveld.