Biristrand Historiegruppe


10.desember 2017 - Julegrantenning på Strandheim


10. november 2017

Kalenderen for 2018 er klar, kan kjøpes hos Bjørn, Alf Kristian og på Joker Vingrom 


18. september 2017
9 personer reiste på besøk til Skomakerstuen i Gausdal, hvor Egil Torin Næsheim og kona har gjort et enormt arbeid med å sette i stand en gammel husmannsplass, de har samlet flere bygninger fra bygda og har også galleri der.
Egil viste rundt på plassen og fortalte historier, både fra tidligere tider og fra restaureringsarbeidet. Etter en runde i galleriet ble det servert kaffe og skomakerlapper.

Planer våren 2017:
- tur til Monssveen gård 12. juni sammen med Biristrand Sanitetsforening. Påmelding innen 2.juni til 90607741.

Møte 22.mai
Ca 15 personer møtte opp på skolen og så på Widerøes flyfoto i farge fra 1965. Bildene brukes i stedsnavnprosjektet som Historielaget kjører, og er utlånt av Mjøsmuseet.

Utflukt 26.mars
Gruppa var invitert med Redalen historiegruppe til Ringsaker Historielags lokaler på Garveriet i Moelv. Totalt var vi ca 25 personer.
Der fikk vi en svært interessant innføring i lokale krigshandlinger ved Lundehøgda og andre steder i Ringsaker av Ivar Ottosen, en av ildsjelene i laget.
Etter kaffepause fikk vi også se samlingen etter Nes og Ringsaker Kraftlag og Brannmuseet, dette ble presentert av Ole Storlien.

Møte 20.mars 2017
Møtet ble avholdt på skolen, 15 frammøtte.
Vi hørte på lydopptak av biringer og strandinger som fortalte historier, opptakene er gjort på 1970-tallet.
Kart og stedsnavn ble tema på slutten av møtet.

Årsmøte 23.januar 2017
Årsmøtet ble avholdt på skolen, det var 8 frammøtte.
Regnskap og årsmelding ble gjennomgått, styret ble gjenvalgt.
Etterpå gikk vi gjennom Widerøe-flyfoto for Biristrand og fikk satt navn på bildefilene.

Kalenderen for 2017
Kalenderen for 2017 med bilder fra Biristrand er i salg på Nærbutikken og ved kontakt med styret.

Biristrand Historiegruppe besøkte Biri Flatbrødbakeri 24.nov
10 personer møtte opp på gruppas besøk hos Biri Flatbrødbakeri 24.november. Der fikk vi grundig omvisning av Ingeborg Steinstad.
Etterpå fikk vi en innføring i historien bak bakeriet. Kvelden ble avsluttet med kaffe og sosialt samvær, samt prøvesmaking av flatbrød.2016:
Årsmøte i januar, ca 10 frammøtte. Tema: Inger Johanne Strandbakke viste produksjon av sølvsmykker.
Styret ble gjenvalgt, består da fortsatt av Bjørn Myhre, Alf Kristian Steinstad og Mona Herberg Haugom.

Årsmelding Biristrand Historiegruppe 2015:

Styret har bestått av: Bjørn Myhre, Alf Kristian Steinstad og Mona Herberg Haugom.

Årsmøte 24. mars med besøk fra Slektshistorielaget. Informasjon om kilder og verktøy for slektsgransking.

Møte 29. april: Frank Solbakken viste bilder og fortalte om seterområdene i bygda.

Møte 26. oktober: vi så på og scannet bilder, gjennomgang av kalenderen for 2016.

Historiegruppa deltok i planlegging og gjennomføring av arrangementet 29. august i forbindelse med 100-års jubileum for Strandheim.

16. november: Besøk på Madshus AS skifabrikk, med omvisning i fabrikken og informasjon om bedriften.

6. desember arrangerte vi sammen med Biristrand Sanitetsforening julegrantenning på Strandheim.

Kalender ble utgitt i 130 eksemplarer, og de fleste ble solgt.


Bjørn Myhre