Biri-Treff

Se Aktivitetskalender for oversikt over gruppas møter/turer

Klikk her for register over artikler Birid Blad nr 1 - 38


BIRITREFFS planer høsten 2017, se annonser i lokalavis

18.oktober: møte i Strandenga, Harald Tusvik forteller om Strandenga, Irene Kalrasten om sine besteforeldre som bodde på nabobruket

15.november: møte med tema Fjernsetring


Årsmelding for Biri-treff året 2016

Styrets sammensetning i 2016:

Terje Ramberg: leder
Kristen Taraldsrud: styremedlem
Karsten Landgraff: styremedlem og representant til Gjøvik HLs styre
Irene Kalrasten: kasserer
Liv M. Sandberg: referent

Generelt:

Det har vært god aktivitet i laget det siste året. Det er holdt to styremøter, seks ordinære møter på Bethel/VE6, hvorav ett også var årsmøte. Vi har hatt tre rusleturer inklusive den tradisjonelle Olsokfeiringa i Kjensethytta, og vært på to museumsbesøk. Det ene var på Bratberg Gardsmuseum med over 60 til stede, det andre i Moelv hos Ringsaker Historielag. Medlemmer har dessuten deltatt på Biridagen og på Familiedagen på Eiktunet. I snitt har det vært 12,5 personer på rusleturer og møter. En liten oppgang i forhold til fjoråret.

AKTIVITETER:

MØTER

Den 20. januar kom tre bosatte flyktninger til Bethel for å fortelle om hvorfor de måtte forlate hjemlandet. To kom fra Syria via dramatisk reise med båt over Middelhavet, mens den tredje var politisk leder i Etiopia og kom som kvoteflyktning med fly. De gjorde godt rede for seg på norsk og det var interessant å høre om de første møtene med Norge og nordmenn. De var takknemlige for å ha blitt tatt godt imot, men frustrerte over alt som tok sånn tid.

Den 18. februar kom Hans Enger med sin powerpoint om Lokal Posthistorie. Her var det snakk om postgang både til lands og til vanns, og vi fikk et godt innblikk i frimerkets historie generelt og historier til lokale poståpnerier i Vardal og Biri. Enger viste også fram postkort og noen godbiter av frimerker. Etterpå var det årsmøte.

Den 17. mars var møtet holdt på V-6 der fortalte Thor Brenden fortalte om operasangere med tilknytning til Biri.

Den 20. april ble viet en video fra Biri Bondelags 100 års jubileum.  

Den 14. september ble første høstmøte holdt i Fiskebua til GFF på Dalsjordet. Jan Johansen kåserte og viste bilder av fiskerhytta, ørret og storfiskere i lagets 110 år gamle historie.

Den 19. oktober var vi gjester i Ringsaker Historielags Formidlings- senter i Garveriet i Moelv. Ivar Ottesen viste en film og vi ble vist rundt i den imponerende samlingen / utstillingen av effekter og bilder fra den dramatiske krigshistorien i området. Det meste av senteret er blitt til gjennom lokalt dugnadsarbeid, og med betydelig offentlig støtte.

Den 19. november var høstens siste møte viet Mjøsa Strandeierforening ved lederen Jørgen Galtestad. Han ga oss en velkomponert og grundig oversikt over alt som hadde med Mjøsa å gjøre fra geologi og båttrafikk, settefisk og all slags fiske til den nye Mjøsaksjonen som nå er planlagt. Spesielt tok han for seg hvordan det stod til med Hunderørretstammen kontra settefisken.

RUSLETURER

Den 18. juni gikk vi den nymerka turstien langs den gamle veien fra Skulhusbrua oppover langs elva til Hanssvea. I følge med lokale kjentfolk som Olav Bratberg, Gunnar Liven og Syver Aasberg ga turen et blikk bakover i tid da veien var i bruk til tømmerkjøring.

Den 29. juni samkjørte vi fra Coopen i Biri til Dempa for å rusle litt rundt i den største (og eldste?) setergrenda i Gjøvik Kommune. Med oss var et par gjester fra USA. Etter turen var det kaffe-rast og –prat i hytta til Helge og Inger Marie Haugum.

Olsok den 29. juli regnet delvis bort dette året også, men 12 personer var likevel til stede i fløyterhytta for å feire dagen.

Den 17. august hadde Helge Bratberg invitert bygda til sitt gardsmuseum i Øverbygda. Torvild Sveen hadde valgt som tema "Var all ting bedre før?" og samlet over 60 personer (hvorav 12 amerikanere fra Gjøviks vennskapsby i Stoughton). Eli Bratberg Leulier stod for eget program og laget god stemning med sangkor.

Den 28. august var Biritreff i år som tidligere med på å koke kaffe og steke vafler på eldgammelmåten i Setergrenda på Eiktunet museum i forbindelse med Eiktunetdagen.

Birid-Blad kom ut i god tid før jul med mye interessant stoff. Det meste signert Torvild Sveen og Helge Sæther.

Årsmøte ble holdt 22. februar og styret stilte til gjenvalg. Alle ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Biri, 23.februar, 2017

Liv M. Sandberg2015 - Årsmelding

Det har vært jevnt bra aktivitet i laget det siste året. I løpet av året har vi hatt to styremøter. Det er holdt fire ordinære møter på Bethel, hvorav ett var årsmøte. Vi har hatt tre rusleturer inklusive den tradisjonelle Olsokfeiringa i Kjensethytta, og vært på besøk i bedrift. Medlemmer har dessuten deltatt på Biridagen, på Eiktunet, og i Fjellhallen.  I snitt har det vært ca 12 deltakere på rusleturer og møter.

AKTIVITET utover i året:

I januar var vi på bedriftsbesøk hos Biri Flatbrødbakeri i Åsroa på Biristrand. Snøvær gjorde at antallet frammøtte var lite, men Ingeborg Steinstad ga oss et grundig innblikk i historikken til familien og bedriften, som går strykende, takket være glutenfritt brød.

 

Årsmøtet ble holdt 18. februar, og etterpå ble mye lokalhistorie frisket opp. I april møtte Ivar Klundby oss på Undset der vi ble orientert av han og  Roger Andreassen (kantor i Ringsaker Kirke) om denne og andre garder som en gang hørte til Ringsaker. Deretter gikk eller kjørte vi til Kremmerodden for å finne ruinene etter butikken og andre hus der.

I slutten av april dro vi på tur til Mjøskastellet eller Steinsborga. Vannstanden i Mjøsa var ideell for å utforske det geologiske konglomeratet i området, og Syver Aasberg var veiviser. Terje bidro med sine kunnskaper da vi rastet i ruinene i sjølve borga. Biridagen den 20. juni var samtidig med sykkelløpet, og Kristen T. deltok med stand.

 

Rusletur i juli gikk til Sigstad. Etter en del forsøk lyktes det endelig å få til en avtale med en av bygdas eldste: Nils Sigstad, som med sine 97 år fremdeles hadde hukommelse og helse i behold slik at han kunne fortelle fra sin barndom den gang alt arbeid på garden ble gjort på gammelmåten. En spent flokk på 16 møtte opp på tunet der Nils tok i mot på verandaen. Etter litt oppvarming disket han opp både med fakta og friske episoder fra lang tid tilbake. Han leste også fra en «gardsprotokoll» der hans far Einar hadde skrevet ned viktige opplysninger om gardens historie. Den bør historielaget få en kopi av!  Etter en spennende historietime hos Nils var det lunsj hos barnebarnet Julie i nyåpnet Stabburskafé. Etter det igjen gikk ei lita gruppe ned til Klukemølla ved Vismunda.

Olsok regnet bort dette året, men seks personer var likevel til stede i fløyterhytta for å feire dagen. Biritreff hadde i år som tidligere medlemmer som deltok på dugnaden med Familiedagen på Eiktunet i august.

I september var Mjøsfiske temaet, men ingen fiskere var å oppdrive, så det ble «litt-av-hvert », som fikk praten til å gå. På oktobermøtet fikk vi anledning til å besøke knivmakerne i Biri som møtes på Skrinnhagen for å imponere hverandre med vakre kniver. I tillegg hadde Terje og Kristen med en del rariteter som de ville vise fram, eller etterlyse forklaring på.

Årets siste møte med Travbanen som emne kolliderte med et par andre arrangement, men de seks som var der, lærte mye om Biri Travbanes historie av Tore Hoff, og medlemmene fikk jubileumsboka.

 

Birid-Blad kom ut i god tid før jul med mye interessant stoff. Det meste signert Torvild Sveen og Helge Sæther.  

 

STYRET:  På årsmøtet den 18. februar ble alle gjenvalgt ved akklamasjon.

Terje Ramberg:     leder

Kristen Taraldsrud:  styremedlem

Karsten Landgraff: styremedlem og representant til Gjøvik Historielags styre

Signe Johnsgård:     kasserer

Liv M. Sandberg:    referent.

 

Biri 8. februar, 2016

Liv M. Sandberg
Biri-Treff 2013:

Møter og rusleturer:
Første møte ble holdt på Bethel den 23. januar, med Hans Jørgen Wailin som
kåsør over Krigsgravene på Biri Kirkegård.
Neste møte den 20. februar gjaldt Biri-madonnaen med foredrag av Gunnar
Liven. Årsmøte var tillyst, men ble forbigått i stillhet da det var for få frammøtte.
Den 20.mars fortalte Syver Aasberg om lokale deltakere i 1814, og etterlyste
info om kvinnelige politikere i åra etter og fram til i dag.
Den 20.juni var det tid for rusletur innover Finstadvegen til bureisningfeltet
Etiopia og ned ved Storsletten. Info om husmannsplasser og annet underveis.
Den 25. september var "Steinbakeriet på Fremstad-stranda" mål for neste
rusletur med Hans Tømmerstigen som lokal guide, deretter kafferast og møte i
Høn'huset på Sanner.
På Bethel den 16. oktober fortalte Kari Skanche om "Ludden og litt av hvert". Et
festlig møte!
"Lokalhistoriemøtet" den 20. november hadde innslag fra flere: bl.a. Kristen
Taraldsrud om fløterhake, Terje Ramberg om slektsgransking og Maja om
storflom i Vismunda.
Frammøte i gjennomsnitt på møter og turer er 12-13 personer.

ANDRE AKTIVITETER:

Biri-dagen: Kristen Taraldsrud og Syver Aasberg deltok med stand.
Olsok feiring: som vanlig på Kjenseth-hytta med 15 tilstede.
Omvisning på Bratberg Gardsmuseum den 14. august der Nils Frøysland og
Magne Gullord kåserte over "Årsrytmen på bygda i 1930-åra" for mer enn 40
frammøtte. Asmund Hellerud kommenterte det hele på fele.
Familiedag på Eiktunet: den 18. august i kjølig og grått vær der biringene
deltok på Brennbakksetra med kaffe, og vafler stekt i peisen.
Bind-Blad 2013 kom ut med mange gode historier fra lokale krefter. Spesielt
nevnes Helge Sæther og Anne Marie Landgraff.
Styre: Ingen endring fra 2012. Flat struktur framleis, men Kristen Taraldsrud er
primus motor og kaffekoker.

Kasserer: Signe Andersen
Fotograf og representant til Gjøvik Historielag: Karsten Landgraff
Kontaktpersoner: *Anne Marie (Maja) Landgraff og Kristen Taraldsrud.
Referent: Liv Marie Sandberg
Redaktør for Biri-Blad 2013: Helge Sæther
Stor takk til kakedamene Signe, Maja med flere som sørger for kaker til
kaffepraten.

Biri, 22.februar, 2014, Liv Marie Sandberg