De enkelte gruppene

Gruppene har normalt ett møte i måneden unntatt om sommeren. Ta kontakt for mer info.
Innlegg om lagenes aktiviteter publiseres sammen med planer fremover, i siste utgave av Krøniken.  Se for øvrig i aktivitetskalenderen og lokalavisene.


Bygruppa

Onsdagstreff i Kauffeldtgården kl. 11 - 13 to onsdager i måneden, normalt annenhver. Lissie Norland organiserer dette. Lørdagstreff en gang i måneden kl. 12 på Arbeidersamfundet. Følg med på Facebooks Gjøviks Tapte Historie og i lokalpressen.

Leder Dag Kløvstad, tlf 93614764Vardals-Treff har møter siste onsdag i måneden i låven på Vardal Prestegård kl. 18.30

Leder
Øystein Svendsen, tlf 920 90293

Hunndalen Vel & Historiegruppe

Laget ble stiftet i 1999 for å arbeide med lokalhistorie og velarbeid. Laget er inndelt i flere undergrupper. Møter ved Åslundmarka kl. 18.30 - dag annonseres.

Kontaktperson: Geir Ove Larsen, tlf. 970 74192


Snertingdals-treff

Gruppa har møte på Lindheim siste tirsdagen i måneden kl. 19.00 

Leder Per Kristenstuen Tlf. 61 18 37 45 - 995 33516


Nedre Snertingdal lokalhistoriegruppe

Gruppa har møte på Snertingdal skole andre tirsdag i måneden kl. 19.00

Leder Finn Brobakken tlf 478 24 296Gruppa har vanligvis møter på Bethel tredje onsdagen i måneden kl. 19.00

Leder Terje Ramberg tlf. 61 17 57 32 - 971 41049  

Biristrand Historiegruppe har møte på Biristrand skole - annonseres

Leder Bjørn Myhre tlf. 906 07741


Redalen Historiegruppe har vanligvis møte på Redalen skole andre onsdag i måneden kl. 19.00

Leder Tom Henning Larsen, tlf. 414 34190

Lundstein Historiegruppe

Lundstein Historiegruppe har vanligvis møte på Lundstein skole andre mandagen i måneden kl. 19.00

Leder Trine Sveinhaug, tlf. 61 17 44 65 - 984 97062